Zetelverplaatsingen: nieuwe aandachtspunten en opportuniteiten sinds het WVV - E-SEMINARIE

Competitiviteitsreden, de Brexit en fiscale ontwikkelingen zijn slechts een greep uit de motieven die vennootschappen ertoe kunnen bewegen om naar een ander land te migreren. De globalisering van economische activiteiten en managementfuncties – die bovendien worden gedreven door een steeds verdergaande digitalisering – faciliteren in sterke mate de mobiliteit van vennootschappen. 

Met de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wordt de werkelijke zetelleer omgeruild voor de statutaire zetelleer. Deze flexibilisering van het vennootschapsrecht – in combinatie met de parallelle aanpassing van het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB92) – zorgt voor vele nieuwe mogelijkheden en planningsopportuniteiten, maar eveneens voor nieuwe aandachtspunten en praktische moeilijkheden.

Tijdens het seminarie worden op kritische en praktijkgerichte wijze de vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale aspecten van de nationaliteit van vennootschappen en de migratiemogelijkheden (van, naar en via België) onder de loep genomen. De focus ligt op praktijkgevallen met bijzondere aandacht voor onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties.

Onder meer de volgende topics komen aan bod:

  • nieuwe procedure voor grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen: wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
  • Mismatch tussen criteria in vennootschapsrecht (statutaire zetel) en fiscaal recht (werkelijke zetel): wat zijn hiervan de praktische gevolgen?
  • Wanneer zijn buitenlandse ondernemingen onderworpen aan de Belgische boekhoudregels?
  • Zetelverplaatsing vanuit een niet-EU land naar een EU-lidstaat via België: waarom interessant?

  •  
Corporate and International Tax manager - EY Tax Consultants
Advocaat Ernst & Young Law
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

ma 16/11/2020 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 18/11/2020 - ma 18/01/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.