Zakelijke rechten en nieuwe goederenrecht - E-SEMINARIE

Gezien constructies met zakelijke rechten meer en meer worden gebruikt (en door de belastingadministratie met argusogen worden bekeken), is een goede en geactualiseerde kennis van de burgerrechtelijke aspecten van deze zakelijke rechten noodzakelijk.

Specifieke aanleiding van dit seminarie vormt de Wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) die alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden in een nieuw kleedje heeft gestoken. Op één uitzondering na, treedt Boek 3 in werking op 1 september 2021.

In dit seminarie zal de spreker met name aandacht besteden aan het recht van vruchtgebruik (opgenomen in titel 6 van boek 3) en de rechten van erfpacht en opstal.

Prof. Dr. Vincent Sagaert, Gewoone Hoogleraar KU Leuven & KULAK, Advocaat Eubelius Vastgoedrecht Balie Brussel
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen.
di 8/12/2020 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 10/12/2020 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib