Werken over de grens: fiscale en sociale zekerheidsaspecten van internationale tewerkstelling

Tijdens de COVID-19 pandemie werd er tijdens bepaalde perioden noodgedwongen thuisgewerkt. Er waren echter ook situaties waar men vast kwam te zitten in een ander land en niet meer thuis geraakte door een reisverbod. Die situatie is nu gelukkig achter ons, en het professioneel reizen herneemt. 

Nog steeds worden vele ondernemingen met grensoverschrijdende tewerkstelling geconfronteerd. Het gaat dan vaak om een detachering, opstart van een nieuwe site in het buitenland, vaak eindigend voor de betrokkene in simultane tewerkstelling over de grenzen en een fiscale salary split. De populariteit van op afstand werken, van thuis of vanuit een vakantieoord van brengt voor vele ondernemingen en belastingplichtigen ongekende (en ongewilde) gevolgen. Het is noodzakelijk zich te informeren over de diverse gevolgen verbonden aan een internationale tewerkstelling wil men (onaangename) verrassingen vermijden.

Tijdens het eerste luik van het seminarie wordt er ingegaan op de vraag onder welk sociale zekerheidsregime de betrokkene ressorteert als hij (deels) buiten zijn woonstaat werkt. Een groot deel van de dagdagelijkse internationale tewerkstelling wordt geregeld door EU verordening N° 883/2004, in andere gevallen is er eventueel een bilateraal sociaalzekerheidsverdrag van toepassing. Belangrijk is het verschil te begrijpen tussen detachering en gelijktijdige grensoverschrijdende tewerkstelling.
Concreet komen volgende vragen aan bod : Hoe zien de regels eruit die bepalen welk land heffingsbevoegd is inzake sociale zekerheidsbijdragen? Welke formaliteiten moeten voldaan worden? Welke zijn de gevolgen van de Brexit op dit vlak? En hoe zit het eigenlijk met telewerk? Wat als de werkgever de socialezekerheidsbijdragen betaalt in een land dat finaal niet bevoegd is?

Tijdens het tweede deel van het seminarie komen de fiscale aspecten aan bod: welke zijn de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende tewerkstelling? Om te kunnen antwoorden op de vraag welk land (of welke landen) heffingsbevoegd is (zijn) om de bezoldiging van een persoon die grensoverschrijdend werkt te belasten moet men een voorafgaande analyse maken die diverse aspecten omvat. In veel gevallen spelen de dubbelbelastingverdragen een cruciale rol. Wat als er geen dubbelbelastingverdrag is met de werkstaat? Als het wel om een verdragsland gaat: dan stelt zich de zeer belangrijke vraag welk artikel moet toegepast worden? Gaat het om een werknemer of een bestuurder? Wie is de werkgever? Heeft de werkgever een vaste inrichting in de werkstaat? Hoe werkt een salary split? Op welke wijze wordt een salary split in de aangifte personenbelasting vermeld? Waar focust de fiscus zich op bij fiscale controles? 

Dit seminarie heeft als doel een inleiding te geven in bovenstaande problematieken aan professionals die niet dagdagelijks met deze materie bezig zijn. Er zal m.a.w. een overzicht gegeven worden van kernbegrippen en principes om de deelnemers toe te laten een eerste inzicht te verwerven in deze complexe problematiek.

Tax Lawyer, Prof. FHS
Adviseur-Generaal, Expert Directie Internationale Betrekkingen RSZ
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 1/06/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 1/06/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 5/06/2023 | 00:00 - do 9/01/2031 | 01:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib