Werkelijk gebruik: problemen in de praktijk

Sinds 1 januari 2023 moeten gemengde btw-plichtigen die hun btw-aftrek willen berekenen aan de hand van de methode van het werkelijk gebruik, dit vooraf melden aan de btw-administratie. De melding verloopt via een elektronische procedure die sinds 19 januari 2023 in gebruik is. Maar dat deze procedure niet vlot verloopt, is het minste wat kan gezegd worden. Vooral ondernemingen die de regeling van het werkelijk gebruik voorheen al toepasten en dit verder willen blijven doen, ondervinden problemen.

In dit seminarie wordt eerst en vooral bekeken wat de regeling van art. 46, § 2 W.btw precies inhoudt. Bij de methode van het werkelijk gebruik wordt de btw-aftrek voornamelijk bepaald door de toewijzing van kosten aan de onderscheiden sectoren van activiteit. Er wordt uiteengezet over welke kosten het gaat en in welke gevallen een gemengde belastingplichtige het recht op aftrek kan uitoefenen op basis van het werkelijk gebruik (eigen keuze vs. verplichting). Vervolgens wordt bekeken hoe men een kennisgeving van de aftrek op basis van werkelijk gebruik kan doen. Daarvoor doet men voorafgaand een elektronische kennisgeving via de aangifte e604A (aanvang btw-activiteit) of e604B (wijziging btw-activiteit). 

In het seminarie wordt uiteengezet wanneer die aangifte moet worden ingediend, hoelang de kennisgeving geldig is en wanneer de toepassing van de regeling begint. Ook wat men moet doen als men de regeling volgens het werkelijk gebruik wil stopzetten, komt aan bod. Tenslotte worden ook de volgende vragen beantwoord:

 • Kan een kennisgeving van de aftrek op basis van werkelijk gebruik geweigerd worden?
 • Welke gegevens moet u naast de kennisgeving van de aftrek op basis van werkelijk gebruik nog meedelen?
 • Wat bij laattijdige kennisgeving van de aftrek op basis van werkelijk gebruik of laattijdige mededeling van de gegevens?
 • Welke procedure moet gevolgd worden als de aftrek volgens het werkelijk gebruik al op 31 december 2022 werd toegepast en men dit verder wil blijven doen?

Tot slot wordt in het seminarie bekeken welke praktische problemen (kunnen) opduiken bij de toepassing van de regeling en hoe deze verholpen kunnen worden.
 

Partner THE VAT HOUSE , Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 28/11/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 28/11/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 30/11/2023 - za 30/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB