Welke vennootschapsvorm past het beste bij mijn onderneming? - E-SEMINARIE

Vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, vallen automatisch onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Zij moeten bijgevolg meteen een keuze maken voor een van de vier nieuwe vennootschapsvormen, zijnde de nv, bv, cv en maatschap. In dit seminarie wordt nagegaan welke aspecten en motieven cruciaal zijn bij de keuze van de vennootschapsvorm. Aan bod komen onder meer de kapitaalsvereiste, het financieel plan, de uitkeringsregels, de overdraagbaarheid van de aandelen, het bestuursmodel en het stemrecht van de aandeelhouders. Voor elke vennootschapsvorm worden de verschillen en gelijkenissen, de voor- en nadelen opgelijst.

Vanaf 1 januari 2020 maken ook bestaande vennootschappen kennis met de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht en uiterlijk tegen 1 januari 2024 moeten zij hun statuten volledig in overeenstemming brengen met de nieuwe vennootschapsregels. Tegen dan moeten zij dus beslist hebben of zij hun bestaande vennootschapsvorm behouden dan wel overstappen naar een nieuwe vorm. Deze beslissing is cruciaal voor tal van professionele vennootschappen die destijds zijn opgericht als cvba en nu moeten beslissen of zij voortaan als cv door het leven gaan dan wel overgaan tot omzetting in een bv. Aan de hand van de aandachtspunten die in dit seminarie worden aangereikt, zou een dergelijke beslissing probleemloos moeten kunnen genomen worden.

In het seminarie wordt ook aandacht besteed aan de CBN-adviezen 2019/9 en 2019/10 van 26 & 30 september 2019. Deze adviezen gaan dieper in op boekhoudkundige verplichtingen van ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen. Zo wordt uitgelegd wie als boekhoudplichtige onderneming wordt aangemerkt en vanaf wanneer, rekening houdend met de wettelijke overgangsperiodes. Er wordt uiteengezet wanneer natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, rechtspersonen naar Belgisch recht en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid nu precies onderworpen worden aan de boekhoud- en inventarisverplichtingen vermeld in het Wetboek van economische recht en een boekhouding moeten voeren, en vanaf wanneer.

Managing Partner at Moore Tax & Legal Services, Docent Odisee, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen.
do 17/12/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 18/12/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib