VVPRbis-regime: wat is de impact van het WVV? - E-SEMINARIE

Het WVV heeft een einde gesteld aan de kapitaalvereiste voor de BV(BA) en de CV(BA). Het handhaven van de fiscale minimumkapitaalvereiste voor het VVPRbis-regime zou daardoor haaks staan op de intentie van de wetgever. Deze heeft art. 269, § 2 WIB92 bijgevolg aangepast, met fundamentele gevolgen voor het VVPRbis-regime tot gevolg. 

In dit seminarie worden deze gevolgen nader toegelicht. Er wordt eerst en vooral bekeken in welke zin het toepassingsgebied van het VVPRbis-regime ten gevolge de schrapping van het derde lid van art. 269, § 2 WIB92 veranderd is. Wat is het effect op nieuw opgerichte kleine vennootschappen? En op bestaande vennootschappen die tot nog toe niet voldeden aan de volstortingsplicht of de kapitaalvoorwaarde die het derde lid van art. 269, § 2 WIB92 oplegde? Wanneer is de schrapping van het derde lid van art. 269, § 2 WIB92 in werking getreden? Wat ligt aan de basis van de verwarring die er op dit punt is ontstaan? En hoe moet de schrapping geïnterpreteerd worden? Een volgend punt dat in het seminarie aan bod komt, betreft de volstortingsplicht zoals opgenomen in het laatste lid van art. 269, § 2 WIB92. Hieraan heeft de wetgever niets gewijzigd. Maar is volstorten altijd nodig? Kan een vrijstelling van volstortingsplicht een optie zijn om toch onder het VVPRbis-regime te vallen?

In het seminarie zullen tal van praktische voorbeelden gegeven worden ter verduidelijking van het nieuwe VVPRbis-regime. Variabelen in deze voorbeelden zijn de datum van oprichting van de vennootschap, het feit of het minimumkapitaal al dan niet volstort is, de vraag of er bijkomende inbrengen gedaan werden, of deze inbrengen onmiddellijk volstort werden, enz.

Daarnaast zullen ook recente rulings en rechtspraak betreffende de materie aan bod komen.
 

Tax Consultant VGD, Prof. FHS
Gecertificeerd belastingadviseur bij VGD
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

 

wo 24/02/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 26/02/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib