Vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffing: update anno 2021 - E-SEMINARIE

De bedrijfsvoorheffing is verantwoordelijk voor meer dan 75 % van de totale ontvangsten van de directe belastingen, maar blijft eigenlijk redelijk onzichtbaar. In de meeste gevallen gaat het om een belasting die de belastingplichtige betaalt zonder het goed te beseffen. 

Voor de dagelijkse praktijk is bijzonder van (financieel) belang, de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Een maatregel om de loonkost te verminderen en bepaalde activiteiten aan te moedigen, zoals overwerk, ploegenarbeid, wetenschappelijk onderzoek en zeevaart. Andere voorbeelden zijn de (tijdelijke) gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen uitbetaald m.b.t. de nieuwe arbeidsplaats die ten gevolge van de investering in een steunzone is gecreëerd en de (tijdelijke) gedeeltelijke vrijstelling van de doorstortingsplicht ten bate van startende ondernemingen.

Dit seminarie biedt een overzicht en update anno 2021 over de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De laatste tijd is er immers zoveel regelgeving en rechtspraak over dit onderwerp bijgekomen dat menig fiscalist er het noorden bij zou verliezen. Denk hierbij aan de invoering van nieuwe vrijstellingen, nieuwe rechtspraak / definitieve uitspraken lopende rechtspraak zoals VAB en De Lijn, nieuwe discussiepunten bij fiscale controles, communicaties van de minister, etc

In de laatste maanden zijn er vanuit de rechtbanken gelukkig wel een aantal definitieve uitspraken gekomen die het toepassingsgebied toch al iets duidelijker afbakenen. Daartegenover staan wel de discussies tussen FOD Financiën en zowel de belastingplichtigen als Belspo die blijven leiden tot onzekerheid. Wetgevende initiatieven zijn op komst, maar hoe ver staat het daarmee? Zowel in de media als in de literatuur komen de verschillende onduidelijkheden en onzekerheden die deze rechtspraak en regelgeving met zich meebrengen echter weinig aan bod, aldus onzichtbare onduidelijkheden. 

Gezien het grotere belang zowel voor de praktijk als monetair zal de meeste aandacht uitgaan naar de vrijstellingen voor nacht – en ploegenarbeid en die voor onderzoek en ontwikkeling. Uiteraard komt een toelichting van de overige vrijstellingen ook aan bod. 
 

Senior Manager PwC
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

het ITAA (categorie A);
het I.B.R.;
het BIV;
de Vlaamse Balies;
de Nationale Kamer van Notarissen. 

ma 13/12/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/12/2021 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Update