Vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffing: onzichtbare onduidelijkheden - E-SEMINARIE


De bedrijfsvoorheffing is verantwoordelijk voor meer dan 75 % van de totale ontvangsten van de directe belastingen, maar blijft eigenlijk redelijk onzichtbaar. In de meeste gevallen gaat het om een belasting die de belastingplichtige betaalt zonder het goed te beseffen. 

Voor de dagelijkse praktijk is bijzonder van (financieel) belang, de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Een maatregel om de loonkost te verminderen en bepaalde activiteiten aan te moedigen, zoals overwerk, ploegenarbeid, wetenschappelijk onderzoek en zeevaart. Andere voorbeelden zijn de (tijdelijke) gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen uitbetaald m.b.t. de nieuwe arbeidsplaats die ten gevolge van de investering in een steunzone is gecreëerd en de (tijdelijke) gedeeltelijke vrijstelling van de doorstortingsplicht ten bate van startende ondernemingen.

Dit seminarie biedt een overzicht en update anno 2020 over de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De laatste jaren is er immers zoveel regelgeving en rechtspraak over dit onderwerp bijgekomen dat menig fiscalist er het noorden bij zou verliezen. Zowel in de media als in de literatuur komen de verscheidene onduidelijkheden en onzekerheden die deze rechtspraak en regelgeving met zich meebrengen ook weinig aan bod, aldus onzichtbare onduidelijkheden. 

Gezien het grotere belang zowel voor de praktijk als monetair zal de meeste aandacht uitgaan naar de vrijstellingen voor nacht – en ploegenarbeid en die voor onderzoek en ontwikkeling. Uiteraard komt een toelichting van de overige vrijstellingen ook aan bod. 
 

Senior Manager PwC
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
ma 7/12/2020 | 13:30 - 17:00
wo 9/12/2020 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.