Vijf jaar aftrek voor innovatie-inkomsten: uitdagingen en opportuniteiten - E-SEMINARIE

De innovatieaftrek is een aantrekkelijk fiscaal regime om innovatie door ondernemingen aan te moedigen. De innovatieaftrek is in 2016 geïntroduceerd als opvolger van de octrooiaftrek. De innovatieaftrek zorgt voor een lage effectieve belastingdruk van slechts 3,75% op inkomsten uit octrooien of software. Zowel inkomsten uit de verkoop van producten en diensten als inkomsten uit licenties komen in aanmerking. Het succes van de innovatieaftrek in de afgelopen vijf jaar heeft aanleiding gegeven tot bijna 300 gepubliceerde rulings

Tijdens het seminarie zal worden ingegaan op actuele thema’s: 

  • Verplichte overgang van octrooiaftrek naar innovatieaftrek per 1 juli 2021: De octrooiaftrek is per 30 juni 2016 afgeschaft. Er werd wel voorzien in een vijfjarige overgangsperiode tot 30 juni 2021. Ondernemingen die van de overgangsperiode gebruik maakten moeten vanaf 1 juli 2021 de innovatieaftrek toepassen. De overstap naar de innovatieaftrek doet in de praktijk vragen rijzen. Kan de berekeningsmethode voor de octrooiaftrek zomaar overgenomen worden voor de berekening van de innovatieaftrek? Wat met de historische ontwikkelingskosten en de invulling van de nexus-breuk? Hoe kan je voldoen aan de specifieke documentatieverplichtingen van de innovatieaftrek zoals voorzien in het KBWIB? 
  • Rulingpraktijk: In welke gevallen is het aangewezen om een ruling aan te vragen? Hoe verloopt een rulingaanvraag? Aan welke vragen kan men zich verwachten? Hoe lang is een ruling geldig? Hoe pak je best de verlenging van een bestaande ruling aan?
  • Berekeningsmodellen: Hoe optimaal gebruik maken van de berekeningsmodellen voor octrooien en software? Wat zijn de verschillen tussen intern gebruikte software en software die extern wordt gecommercialiseerd? 

Tijdens dit seminarie worden de nieuwe modaliteiten en recente standpunten van de rulingdienst en rechtsleer aan de hand van toepassingsvoorbeelden toegelicht. De spreker geeft ook tips en advies waar men moet op letten en hoe men de innovatie-aftrek kan optimaliseren
 


 

Fiscaal vennoot bij Monard Law
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3u30

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 17/06/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 21/06/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib