Vermogensplanning voor wilsonbekwame personen

Welke planningstechnieken of -strategieën kunnen worden aangewend teneinde de minderjarige en de verstandelijk gehandicapten personen in een vermogensplanning te betrekken en als dusdanig ook te beschermen? 

Zowel het testament als de schenkingsakte bieden bijzondere clausules teneinde om het vermogen van de ouders bij leven of bij overlijden te sturen. Diverse clausules voor de opmaak van testamenten en schenkingsakten worden nader toegelicht met aandacht voor de praktijk ervan. 

Ook stelt zich hier de problematiek van de erfrechtelijke reserve. Wat is de impact van het nieuwe erfrecht hierop? En op welke wijze kan het beschikbaar deel als werkinstrument in deze planning worden aangewend? Verder is er ook aandacht voor bijzondere toebedelingen via een testament of schenking.

Op welke wijze wordt het bestuur en beheer over het vermogen van de wilsonbekwame best ingevuld? Kunnen de ouders een testamentair of contractueel bewindssysteem uitwerken? Wat zijn de andere alternatieven voor het bestuursprobleem? Kan de private of openbare stichting al dan niet met certificering hiertoe een adequate oplossing bieden? Biedt de maatschap ook hiertoe een passend antwoord? En wat met de levensverzekering met schenking van het recht op lijfrente aan een mentaal gehandicapte persoon?

Verder wordt ingegaan op welk wijze de ouders de planning van de wilsonbekwame personen het best aanvatten. Deze aanpak is verschillend voor ouders die gehuwd zijn onder een gemeenschap van goederen, voor zij die gehuwd zijn onder een stelsel van zuivere scheiding stelsel, voor de ongehuwde ouders, alsook voor de alleenstaande ouder met enig kind.

Wat zijn de wettelijke tegemoetkomingen voor personen met een bepaalde handicap? In welke situaties kunnen zij deze aanspraken verliezen bij mogelijke verkrijging van de goederen bij leven of door overlijden? 
 

Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 19/12/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 19/12/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 21/12/2023 - za 21/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB