Verkrijging van onroerend goed via een aanvullende pensioenregeling - E-SEMINARIE

Deze lessenreeks fiscaliteit en onroerend goed richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerend goed verrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisbeginselen betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

In een eerste deel worden de bouwstenen van de onroerend goed fiscaliteit, hypotheeklening  en de woonbonus besproken. Daarna komt de aanvullende pensioenregeling aan bod, die uitzicht geeft op de vorming van een kapitaal. Onder welke voorwaarden kan deze pensioenregeling aangewend worden om een onroerend goed te verwerven? Kan de pensioenregeling als waarborg voor een lening dienen? Wat zegt de wetgeving op de hypothecaire kredieten? Kan op het verwachte kapitaal een voorschot worden opgenomen? Wat zijn de fiscale gevolgen daarvan? Een item dat verwerving van een onroerend goed en aanvullende pensioenregelingen met elkaar verbindt.
 

Juridisch adviseur, Vennoot Vereycken & Vereycken Legal, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
ma 15/03 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.