Verkiezingsdebat 'Eindelijk op weg naar een (ideale) fiscale toekomst?

Op woensdag 20 maart vond het verkiezingsdebat 'Eindelijk op weg naar een (ideale) fiscale toekomst?' plaats. 

Na een korte inleiding door Herman De Cnijf (directeur Fiscale Hogeschool) en Koenraad Geerts (fiscaal advocaat Fiscaal Ideaal vzw) werd dit boeiend debat in goede banen geleid door mr. Jan Tuerlinckx (fiscaal advocaat). 

Volgende interessante topics kwamen aan bod: 

  • noodzaak tot fiscale hervorming en welke fiscale uitzonderingsregimes mogen worden afgeschaft, 
  • de invoering van een vermogensbelasting, 
  • het verlichten van de lasten op arbeid, 
  • de rol van milieubelastingen,
  • naar een verdere regionalisering van het fiscaal stelsel,
  • het verbeteren van de communicatie tussen fiscale administratie en belastingplichtige,
  • het charter van de belastingplichtige toe aan een revival?

Wilt u dit debat nog bekijken? Klik dan op deze link