Vereffeningen in het nieuwe vennootschapsrecht : vennootschapsrechtelijk luik - E-SEMINARIE

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de vereffeningsprocedure ingrijpend hervormd. De hervorming beoogt de invoering van een soepele vereffeningsprocedure als sluitstuk van een modern vennootschapsrecht. De rol van de externe accountant, revisor, commissaris wordt daarbij nog belangrijker dan vroeger. Ook de fiscaliteit speelt een belangrijke rol bij de vereffening van een vennootschap.

Het seminarie wordt gesplitst over 2 sessies. Tijdens deze seminaries krijgt u een praktijkgerichte analyse van de vereffeningsprocedure, zowel vennootschapsrechtelijk, boekhoudkundig als fiscaal:
- Mr. Eric Spruyt, van het kantoor Berquin Notarissen, neemt het vennootschapsrechtelijk deel voor zijn rekening.
- Peter Verbanck, Partner bij Verbanck, Plas & Partners, neemt het fiscaal luik op zich.

U kan zich inschrijven voor de twee sessies samen aan een voordelig tarief (320 euro) (20/27 O1 + O2).

Vanzelfsprekend worden de voornaamste krachtlijnen van de nieuwe vereffeningsprocedure besproken, onder meer de versoepeling van de vereffeningsprocedure voor niet-deficitaire (of batige) vereffeningen, de uitbreiding van het toepassingsgebied van de ééndagsprocedure en de geboden oplossingen inzake de problematieken omtrent de bestemming van vergeten activa, de aansprakelijkheid aangaande vergeten passiva en de heropening van de vereffening.

Tijdens het vennootschapsrechtelijk deel komen o.a. volgende vragen aan bod:

 • Onder welke voorwaarden kunt U een vereffening in één akte doen?
 • Stappenplan bij een gewone ontbinding en vereffening.
 • Hoever reikt de aansprakelijkheid van de vereffenaar?
 • Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening?
 • Welke publicaties moeten gebeuren in het Belgisch Staatsblad?
 • Op welk tijdstip wordt bepaald wanneer er sprake is van een deficitaire of niet-deficitaire vereffening?
 • ….

   
Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder of financieel verantwoordelijke die begaan is met de vereffening van een vennootschap.
 

Erenotaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur per sessie. 

U kan zich inschrijven voor de twee sessies samen aan een voordelig tarief (320 euro) (20/27 E1 + E2).

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
wo 13/05/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib