Vennootschapsbelasting versus rechtspersonenbelasting in de non-profitsector

Dit seminarie maakt deel uit van een reeks: 

Wenst u een volledig overzicht te krijgen, schrijf u dan in voor het drieluik aan het voordelig tarief van 350 euro. Indien u echter interesse heeft in één bepaald onderdeel van het drieluik, dan kan u zich ook afzonderlijk inschrijven voor dat desbetreffend seminarie.

 

Is een non-profitorganisatie aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting onderworpen? Deze vraag moet beantwoord worden in het licht van de opeenvolgende wetswijzigingen die de wetgever aan art. 180, eerste lid, 1° WIB92 en het wetboek vennootschappen en verenigingen heeft aangebracht. 

Dat het geen sinecure is om te bepalen of een onderneming aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen, blijkt uit de talrijke rechtspraak en rulings. In dit seminarie wordt een stand van zaken opgemaakt.

Volgende vragen komen o.a. aan bod: 

 • Wie valt onder het toepassingsgebied van de rechtspersonenbelasting? 
 • Is een vzw steeds belastbaar in de rechtspersonenbelasting? 
 • Welke criteria dienen nageleefd te worden? 
 • Wat dient te worden verstaan onder het “exploiteren van een onderneming”? 
 • Kan de belastingplichtige opteren voor een onderwerping aan de rechtspersonenbelasting? Wat als de belastingplichtige niet akkoord is? 
 • Wat als een vzw zich gedeeltelijk bezighoudt met winstgevende activiteiten? Zijn de winstgevende activiteiten van de vzw slechts bijkomstig of gaat het om alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen of verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen in het kader van de opdracht van de vzw zoals beschreven in de statuten? 

Tijdens dit seminarie worden de Belgische regelgeving, de administratieve commentaar, rulings en de Belgische rechtspraak over dit onderwerp samengebracht.
 

Directeur FHS en FHS-Seminaries, Docent Odisee en Prof. FHS
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 13/03/2023 | 10:00 - 12:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 13/03/2023 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/03/2023 - vr 15/03/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib