Vennootschapsbelasting (inclusief practicum)

De winst waarop een vennootschap belasting moet betalen stemt slechts zelden overeen met de winst die af te lezen is uit de jaarrekening. Een boekhoudkundig verlies verschilt doorgaans ook van een fiscaal verlies. In deze cursus wordt uitgelegd hoe dat komt. 

Daartoe wordt eerst een grondige analyse gemaakt van de belastbare en de vrijgestelde winst en van de fiscaal aftrekbare kosten. Veel aandacht wordt geschonken aan de verschillende fiscale tegemoetkomingen aan ondernemingen, in het belang van een gezond economisch klimaat: hoe de overheid langs fiscale weg de aanwerving van personeel stimuleert, hoe ze ondernemingen aanspoort om bepaalde investeringen te doen en hen aanmoedigt om daarvoor vooral eigen vermogen (in plaats van geleend geld) te gebruiken.

Uiteraard worden de fiscale gevolgen van de winstuitkeringspolitiek (aan aandeelhouders en/of bedrijfsleiders)
besproken. Tijdens de uiteenzettingen wordt eveneens voortdurend de brug gemaakt tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht.

Een afzonderlijk topic in deze cursus betreft het fiscaal regime van de herstructurering van een vennootschap,
in het bijzonder de verschillende vormen van fusies en splitsingen. Tevens wordt stilgestaan bij de bijzondere bepalingen van de rechtspersonenbelasting.

Ieder jaar wordt deze cursus afgesloten met een practicum: daarin wordt de geziene leerstof met cijfervoorbeelden en praktische probleemstellingen verduidelijkt.

 

Docenten

Directeur FHS en FHS-Seminaries, Docent Odisee en Prof. FHS
Advisor Tiberghien Advocaten, Prof. FHS
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Transaction Tax partner EY Tax Consultants, Prof. FHS
International tax director ( Delhaize Group SA.), Prof. FHS
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Partner DNF Belgium, Prof. FHS
Advocaat - Tax partner Stibbe, Deeltijds Gastdocent KULeuven, Prof. FHS