Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2024 - PRACTICUM

Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten. Op die wijze worden de gunstige en de minder gunstige effecten van de nieuwigheden optimaal duidelijk gemaakt.

De praktische voorbeelden en oefeningen hebben zowel betrekking op evoluties in de wetgeving, de nieuwe standpunten in circulaires en parlementaire vragen en de nieuwe inzichten van de rechtspraak.

Vanzelfsprekend worden de nieuwe rubrieken van de nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting uitgebreid toegelicht en “ingeoefend”.

Het practicum maakt dus absoluut geen dubbel gebruik uit met het seminarie over de aangifte in de vennootschapsbelasting Het bekijkt de recente ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting op een concrete en praktische wijze. Het practicumseminarie is dan ook een ‘natuurlijke’ aanvulling van het aangifteseminarie.

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod tijdens het seminarie: 

 • De belangrijkste aanpassingen in het formulier vennootschapsbelasting aj 2024;
 • De ‘nieuwe’ wettelijke indieningstermijn;
 • De fiscale voordelen voor kleine vennootschappen in het kader van de nieuwe KMO-definitie
 • Voorafbetalingen;
 • De nieuwe meldplicht inzake huurvergoedingen onroerende goederen (formulier 270 MLH) meer van toepassing dan men kan vermoeden;
 • Thuis elektrisch laden: extra boekhouder voor nodig;
 • Aanvullende pensioenen en de negatieve impact de verhoging van de wettelijke pensioenen en deze van huwelijken/overlijdens;
 • Toekennen van interesten op een rekening-courant met een héél gunstig tarief boven de 8%;
 • Gespreide taxatie;
 • Investeringsaftrek;
 • Kosten eigen aan de werkgever;
 • Voordelen van alle aard;
 • (bedrijfs-)fietsen enkel voor niet-kosten-bewijzers;
 • Liquidatiereserve, vvprbis: nieuwe ontwikkelingen bij dividenduitkeringen;
 • Elektronische facturatie;
 • ….
   
Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 4 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 13/05/2024 | 13:30 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 13/05/2024 | 13:30 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/05/2024 - wo 15/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Practicum