Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021 - practicum - E-SEMINARIE

Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten. Op die wijze worden de gunstige en de minder gunstige effecten van de nieuwigheden optimaal duidelijk gemaakt.

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Verlaagd tarief: het vraagstuk inzake het al dan niet optrekken van de wedde naar 45.000 EUR? Een duidelijk uitgewerkt voorbeeld;
 • Wijzigingen op het vlak van de afschrijvingen;
 • Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten: wat zijn de spelregels? Wat indien u de vrijstelling niet volledig kan benutten en er moet overgedragen worden naar volgende aanslagjaren?;
 • Hoe de coronapremies correct verwerken in de aangifte? ;
 • Gespreide taxatie: optimalisaties in de praktische verwerking;
 • Vervroegde verliesaftrek of ‘carry-back van verliezen’: een uitgewerkt voorbeeld van A tot Z;
 • Mobiliseren van vrijgestelde reserves: welke vrijgestelde reserves kunnen belastbaar gemaakt worden tegen ‘slechts’ 15% of 10%? Doen of niet doen, bezint eer ge begint is hier wel zeker een spreekwoord op zijn plaats, want er zijn heel wat redenen om het NIET te doen!!
   
 • Bespreking van diverse verworpen uitgaven:
 1. De hervorming van de autokosten (inclusief een volledig voorbeeld);
 2. Proportionele btw-boetes: niet langer aftrekbaar!;
 3. Publicitaire cateringkosten: niet, wel, niet, wel aftrekbaar…of even weer wel? Voorwaarden?
 4. Marktrente van 4,06% voor 2020 en 4,07 voor 2021: dit is de verplicht toe te passen rentevoet op onder meer de rekening-courant tussen uw vennootschappen en/of van u persoonlijk, maar niet altijd ..in welke situaties van toepassing?;
 5. Consumptiecheques;
 6. Tijdelijke vergoeding forfaitaire vergoeding voor thuiswerk;
 7. ...
   
 • Wat is de situatie in de praktijk inzake de uitkering van een dividend:
 1. Is het uitkeren van en liquidatiereserve na 5 jaar eigenlijk wel voordelig ? (een volledig uitgewerkt voorbeeld);
 2. Een uitkering van een liquidatiereserve aan een “holding” blijkt dan in vele gevallen toch voordelig te zijn
 3. De administratieve adders onder het gras bij het indienen van een aangifte roerende voorheffing bij VVPRbis!;
 4. Keert u best een dividend uit? Hoe dit optimaliseren aan de hand van de liquidatiereserve en VVPRbis? Wat is de impact hierop van het nieuwe wetboek van vennootschappen (WVV)?
   
 • Is de toekenning van een tantième een probleem voor bepaalde fiscale coronasteunmaatregelen?;
 • Tijdelijke verhoging van de gewone eenmalige investeringsaftrek naar 25% + gewijzigde overdraagbaarheid;
 • Kan de groepsbijdrage een fiscaal redmiddel zijn in tijden van verlies? Aan welke voorwaarden moeten de vennootschappen voldoen? Wat is het optimale bedrag van de groepsbijdrage? Hoe verwerk ik dit in de praktijk door middel van een voorbeeld uit de praktijk.;
 • ...
   

Klik hier voor een fragment uit het seminarie. 

Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 17/05/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 20/05 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib