Vastgoedfondsen en vastgoedbeleggingsvennootschappen: aandachtspunten en opportuniteiten

Investeren in vastgoedfondsen en vastgoedbeleggingsvennootschappen is de laatste jaren almaar populairder geworden. Een vastgoedbeleggingsfonds (Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging of AICB) verzamelt het kapitaal van beleggers die op het fonds hebben ingetekend en investeert het in allerlei vormen van onroerend goed. Dergelijke vastgoedbeleggingsfondsen zijn onderworpen aan een specifiek reglementair en/of fiscaal kader. Daarnaast bestaan er ook vastgoedbeleggingsvennootschappen die niet als fonds kwalificeren en dus niet aan een specifiek kader onderworpen zijn.

Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF) zijn institutionele beleggingsvennootschappen die uitsluitend beleggen in vastgoed, zoals wettelijk gedefinieerd, en voorbehouden zijn voor in aanmerking komende beleggers. Een GVBF geniet van een afwijkend belastingregime, waarbij de huurinkomsten en de meerwaarden op vastgoed niet belastbaar zijn. In ruil voor dit gunstregime, is bij de inschrijving van de GVBF op de lijst bij de FOD Financiën een zgn. “exit taks” van 15% verschuldigd op de latente meerwaarden en vrijgestelde reserves. Vanaf 1 januari 2024 werden evenwel een aantal maatregelen ingevoerd om misbruik van de figuur van de GVBF tegen te gaan, waardoor er in bepaalde gevallen ook een bijkomende heffing van 10 % verschuldigd zal zijn. 

Recent werd ook het regime van de European Long-term Investment Funds (Eltif), een bijzonder AICB-statuut waarin zowel professionele als retail beleggers kunnen investeren, versoepeld. Een Eltif geniet van hetzelfde afwijkend belastingregime als de GVBF en kan opportuniteiten bieden om op een fiscaal interessante manier in vastgoed te investeren.

Tot slot is er recent ook veel te doen geweest rond de toepassing van het gunstregime in de Vlaamse schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven op familiale vennootschappen met vastgoed. Hoewel de Vlaamse Belastingdienst vaak oordeelt dat vastgoedactiviteiten geen reële economisch activiteit zijn en de toepassing van het gunstregime uitsluiten, werd Vlabel meermaals teruggefloten door de hoven en rechtbanken. Biedt het investeren in vastgoed via het familiebedrijf opportuniteiten inzake successieplanning of is het beter vastgoedinvesteringen buiten uw familiebedrijf te houden?

In dit seminarie zullen de sprekers de complexe materie en de recente wijzigingen met betrekking tot de vastgoedfondsen en vastgoedbeleggingsvennootschappen op een overzichtelijke manier voor u duiden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste reglementaire en fiscale aspecten toegelicht en wordt in kaart gebracht wat de aandachtspunten en opportuniteiten zijn. Na het volgen van dit seminarie zal u met kennis van zaken kunnen beslissen wanneer u het best voor welke vastgoedinvestering kiest. 
 

Senior Attorney Eubelius Advocaten
Senior Attorney Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen.
do 29/02/2024 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 29/02/2024 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 4/03/2024 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Vastgoedbeleggingsvennootschappen