Update jaaroverzicht lokale belastingen - E-SEMINARIE

Lokale belastingen zijn al lang niet meer het kleine broertje binnen het geheel van de belastingen. In deze update wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen van het afgelopen jaar en dit zowel inzake rechtspraak als inzake rechtsleer. 

Vanzelfsprekend wordt in dit seminarie voldoende aandacht besteed aan de recente wijzigingen ingevolge het decreet lokaal bestuur, alsook aan de belangrijkste procedurele wijzigingen op vlak van bezwaar, inning en vervolging. 

Een update over de lokale belastingen die zich in het bijzonder richt tot al wie betrokken is bij de totstandkoming en de uitvoering van belastingen van gemeenten en provincies. 

Advocaat-vennoot Everest Advocaten, Wetenschappelijk medewerker FHS-Seminaries en VUB, Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 2/12/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 6/12/2021 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Update