Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht - E-SEMINARIE


Doelstelling van dit seminarie is de deelnemers een becommentarieerd overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen die zich in 2020 hebben voorgedaan op het vlak van het vennootschapsrecht. Ook wordt er aandacht besteed aan de recente wetgeving en rechtspraak. Traditiegetrouw worden de theoretische beschouwingen aangevuld met praktische tips

Er wordt ook een evaluatie gemaakt van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) meer dan 1 jaar na haar inwerkingtreding.

Ook aan de reparatiewet die ondertussen is tussengekomen zal de nodige aandacht besteed worden.

Dit overzichtsseminarie is een absolute must voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met het vennootschapsrecht, zoals onder meer bestuurders, zaakvoerders, controllers, belastingconsulenten, erkende fiscalisten, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, advocaten en notarissen.
 

Advocaat-vennoot Eubelius Kortrijk, Prof. FHS
Advocaat-vennoot Eubelius Kortrijk
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

di 26/01/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 28/01 - zo 28/03/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.