Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht - E-SEMINARIE

Dit seminarie wil de deelnemers een becommentarieerd overzicht geven van de belangrijkste wijzigingen die zich in 2021 hebben voorgedaan op het vlak van het vennootschapsrecht. Ook wordt er aandacht besteed aan de recente wetgeving en rechtspraak. Traditiegetrouw worden de theoretische beschouwingen aangevuld met praktische tips. 

Er wordt ook aandacht besteed aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de aanpassingen die moeten gemaakt worden aan de statuten.

Dit overzichtsseminarie is een absolute must voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met het vennootschapsrecht, zoals onder meer bestuurders, zaakvoerders, controllers, belastingconsulenten, erkende fiscalisten, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, advocaten en notarissen.
 

Advocaat, Partner Eubelius Kortrijk, Prof. FHS
Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 25/01/2022 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 27/01 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Ven.R.