Update en jaaroverzicht fiscale rechtspraak

Het jaaroverzicht geeft een grondig en kritisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting en procedure van het afgelopen jaar. Dat gebeurt traditioneel aan de hand van een documentatiebundel

Gewoontegetrouw gaat ook bijzondere aandacht naar de algemene principes die voor alle fiscale domeinen gelden en die zeer belangrijk zijn voor de praktijk (zoals de beginselen van behoorlijk bestuur, het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, de fundamentele beginselen van de Europese Unie, de bescherming van de Rechten van de Mens, enz.).

De rechtspraak van de hogere rechtbanken (de diverse hoven van beroep, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) komt in dit seminarie ter sprake. De rechtspraak van de rechtbanken van eerste aanleg komt in principe aan bod in de aangifteseminaries.

Voor wie binnen een redelijk tijdsbestek een overzicht wil krijgen van de hete hangijzers van de fiscale rechtspraak, is dit seminarie ongetwijfeld de betere informatiebron.
 

Partner Tiberghien Advocaten
Partner Tiberghien Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 

 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

do 1/02/2024 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 1/02/2024 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 5/02/2024 - di 5/02/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

justitia