Update en jaaroverzicht btw - E-SEMINARIE

Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt in dit seminarie een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van de btw. Het belooft een rijkelijk gestoffeerd seminarie te worden, waarin de volgende thema’s en onderwerpen zeker al aan bod zullen komen:

 • brexit de finale details;
 • btw-maatregelen in tijden van corona;
 • intracommunautaire handelingen en nieuwe administratieve richtlijnen;
 • uitbreiding toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen;
 • impact op het stuk van de btw van de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • nieuwe regeling webshops binnen EU;
 • nieuwe regels voor reisbureaus;
 • digitaal gehouden dagboek van ontvangsten;
 • inrichtingen bouwwerken;
 • meest interessante nieuwe evoluties in reglementering, rechtspraak en rulings. 
   
Partner THE VAT HOUSE , Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

 • Het ITAA (categorie A)
 • Het I.B.R.
 • Het BIV
 • De Vlaamse Balies
 • De Nationale Kamer van Notarissen
do 28/01/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 1/02 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.