Update en jaaroverzicht btw

Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt in dit seminarie een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van de btw. Het belooft een rijkelijk gestoffeerd seminarie te worden, waarin o.a. de volgende thema’s en onderwerpen zeker al aan bod zullen komen:

 • Wijzigingen periodieke btw-aangiften, rekening courant, teruggaaf btw (Wet tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën (B.S. 23.03.2023, pg. 33328);
 • Problemen i.v.m. optieregeling werkelijk gebruik voor gemengde btw-plichtigen;
 • Elektronische facturatie en elektronische rapporteringsverplichtingen;
 • Aanpassingen verjarings- en bewaringstermijnen;
 • Diensten influencers, NFT’s en andere activiteiten in de “digital age”;
 • Voorwaarden “vereenvoudigingsregeling intracommunautair driehoeksverkeer” naar aanleiding van rechtspraak Hof van Justitie in 2023;
 • Verlaagde btw-tarieven gas, elektriciteit, warmte, zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers en warmtepompen;
 • Afschaffing van de bijzondere regeling inzake bezoldigd personenvervoer door niet in België gevestigde belastingplichtigen
 • Kostendelende verenigingen ;
 • Invoering van bepaalde informatieverplichtingen voor betalingsdienstaanbieders als controlemiddel inzake correcte toepassing btw;
 • Andere recente topics …
   
Partner THE VAT HOUSE , Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 25/01/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 25/01/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 29/01/2024 - di 29/01/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

update