Update en jaaroverzicht boekhoud- en jaarrekeningrecht & CBN-adviezen - E-SEMINARIE

Dit webinar stelt de deelnemer in staat zijn of haar kennis inzake het boekhoud- en jaarrekeningenrecht te ac­tualiseren. De ontwikkelingen in de wetgeving en in de rechtspraak worden voor u geïnventariseerd en geanalyseerd en dit zowel voor wat de vennootschappen betreft als voor wat de verenigingen en stichtingen betreft.

Behalve de wijzigingen aan de regelgeving komen tijdens het webinar ook de adviezen en Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht aan bod die de Commissie voor Boek­houdkundige Normen het afgelopen jaar op haar website heeft gepubliceerd. Naar aanleiding van het in 2019 vernieuwde vennootschapsrecht ontving de CBN immers heel wat vragen. Ook als gevolg van de COVID-19 gezondheidscrisis werd de Commissie overspoeld met vragen rond de boekhoudtechnische gevolgen van de in dit verband genomen maatregelen.

Is uw boekhoud- en jaarrekeningenrecht aan een update toe, dan is dit webinar zonder twijfel een uitgelezen kans om uw kennis ter zake bij de spijkeren.

Secretaris-generaal Wetenschappelijk Secretariaat Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Vennoot De Deyne Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 

di 22/02/2022 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 24/02/2022 - do 28/02/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Balance sheet