Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen - E-SEMINARIE

Het opzet van het seminarie ‘Jaaroverzicht inkomstenbelastingen’ is tweeledig. 

Enerzijds is het seminarie bedoeld om de belangrijkste wijzigingen die de wetgeving inzake personen- en vennootschapsbelasting met ingang van het jaar 2021 heeft ondergaan, in herinnering te brengen en toe te lichten. Anderzijds is het tijdstip waarop het seminarie wordt georganiseerd een ideaal moment om stil te staan bij de reeds gestemde of de aangekondigde wetswijzigingen die vanaf het jaar 2022 zullen gelden.

De verstrekte informatie moet de belastingconsulent in staat stellen om, in het licht van de afsluiting van het boekjaar of het belastbaar tijdperk, nog de juiste (fiscale) keuzes te maken.

Onderwerpen die tijdens het seminarie aan bod komen zijn o.a.

 • Het nieuw fiscaal regime van het in het buitenland gelegen onroerend goed dat toebehoort aan een natuurlijk persoon (en de eventueel dringende aangifteverplichting in dat verband);
 • Het fiscaal regime van de verschillende vergoedingen die in het kader van de COVID-19-pandemie zijn betaald, ter ondersteuning van zelfstandigen en ondernemingen;
 • De initiatieven ter vergroening van de mobiliteit, met aandacht voor de beperking van de aftrek van de kosten van bedrijfswagens, de fiscale stimulering van investeringen in laadstations, enz.;
 • Het fiscaal regime van de vergoedingen voor thuiswerk;
 • Een stand van zaken van de fiscale behandeling van allerhande cheques die een werkgever uitdeelt aan zijn werknemers;
 • Update van verschillende belastingverminderingen die de wet toekent in het kader van de personenbelasting;
 • Het nieuw fiscaal regime van de vergoedingen die worden toegekend aan zgn. buitenlandse kaderleden en onderzoekers;
 • De wederopbouwreserve die geldt vanaf het aanslagjaar 2022;
 • Ontwikkelingen op het vlak van de geheimecommissielonenaanslag als gevolg van opeenvolgende rechtspraak;
 • De interestaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting;
 • Geplande wijzigingen van het VVPRbis-stelsel, vooral voor vennootschappen die vandaag de aandeelhouders vrijstellen van de volstorting van het onderschreven kapitaal;
 • Enz. 

Bij het seminarie “Jaaroverzicht Inkomstenbelastingen” hoort een documentatiebundel, waarin de nieuwe wetgeving en de circulaires die erop betrekking hebben, worden samengebracht. Een nuttig instrument in de zoektocht naar de soms opeenvolgende circulaires die de administratie over de nieuwe, en soms tijdelijke wetgeving heeft gepubliceerd.
 

Prof. FHS, Prof. em. UA
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€195

Gratis voor deelnemers die zich betalend inschreven op de volledige reeks "Fiscale infoclubs" (m.u.v. leden BAB).

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

za 18/12/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

di 21/12/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

bib