Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

Het “Update en Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelastingen” maakt deel uit van de reeks “Fiscale Infoclubs” waarin de fiscale actualiteit op de voet wordt gevolgd. Het doel van maandelijkse infoclubs bestaat erin de deelnemers iedere maand op de hoogte te brengen van de allernieuwste ge-beurtenissen op fiscaal vlak die zij kunnen hanteren in de praktijk. 

Wie de belangrijkste nieuwigheden van het afgelopen jaar graag in één keer op een rij geplaatst wil zien, kan intekenen op het jaaroverzicht. De klemtoon ligt op de wijzigingen die zich op het vlak van de inkomstenbelastingen in de wetgeving hebben voorgedaan. Tevens wordt aan de hand van de wetsontwerpen die in december bij het Parlement zijn ingediend, een beeld gegeven van de nieuwe wetgeving die in aantocht is. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de wijzigingen tijdens 2023 wordt naast de wetgeving ook een overzicht gegeven van de belangrijkste circulaires, rulings en andere administratieve beslissingen die op het vlak van de personen- en vennootschapsbelasting zijn genomen. Welke interpretatie geeft de fiscale administratie aan nieuwe wetgeving? Wat is haar houding t.a.v. nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak? 

Een seminarie dat jaarlijks geniet van een grote belangstelling gezien het nut ervan voor de dagelijkse praktijk. Een seminarie dat de beoefenaar van de fiscaliteit toelaat om met een gerust gevoel de fiscale dossiers van het jaar 2023 af te sluiten. 

Noteer dat de deelnemers die zich tegen betaling hebben ingeschreven op de volledige reeks “Fiscale Infoclubs” automatisch ook ingeschreven zijn voor dit seminarie; zij moeten zich dus niet meer opnieuw inschrijven. Wie niet tegen betaling op alle infoclubs is ingeschreven, dient zich afzonderlijk in te schrijven op dit seminarie.
 

Prof. FHS, Prof. em. UA
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 14/12/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 14/12/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 18/12/2023 - wo 18/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Update