Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

Het “Update en Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelastingen” maakt deel uit van de reeks “Fiscale Infoclubs” waarin de fiscale actualiteit op de voet wordt gevolgd. Het doel van maandelijkse infoclubs bestaat erin de deelnemers iedere maand op de hoogte te brengen van de allernieuwste gebeurtenissen op fiscaal vlak die zij kunnen hanteren in de praktijk. 

Gewoontegetrouw worden in dit seminarie de, voor de praktijk belangrijkste, wijzigingen in herinnering gebracht inzake inkomstenbelastingen. Daarbij ligt de focus vooral op de nieuwigheden die van toepassing zijn vanaf 2023. Ze worden toegelicht aan de hand van de ondertussen gepubliceerde circulaires en commentaren. Hieronder vallen o.a.:

 • Het nieuw fiscaal regime van de auteursrechten zoals het geldt vanaf 2023;
 • Nieuwigheden op het vlak van de loonfiscaliteit : herinvoering van de vrijstelling voor relance-uren, nieuwe vrijgestelde inkomsten zoals de koopkrachtpremie, 
 • Update van de vrijgestelde onkostenvergoedingen aan werknemers en bedrijfsleiders;
 • Update van de aftrekbare autokosten zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2024; 
 • De investeringsaftrek voor investeringen gedaan tijdens het kalenderjaar 2023;
 • Gezinsfiscaliteit: tarieven en verminderingen voor het aanslagjaar 2024; maximumbedrag van de bestaansmiddelen voor kinderen en andere personen ten laste;
 • Update van de belastingverminderingen zoals bv.  voor kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening voor de niet-eigen woning, voor laadstations;
 • Tax Shelter voor videospellen (in werking vanaf 2023)
 • Aftrekbare en niet aftrekbare beroepskosten in personen- en vennootschapsbelasting.

Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende nog hangende wetsontwerpen waarvan mag verwacht worden dat ze nog voor het jaareinde zullen goedgekeurd worden. Op dit ogenblik gaat het om de volgende teksten:

1. Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen, met

 • De invoering definities van “vereenvoudigde zusterfusie”, “niet-evenredige partiële splitsing” en “grensoverschrijdende splitsing door scheiding” (“Mobiliteitsrichtlijn”);
 • Het belastingkrediet verhoging fietsvergoeding;
 • De wettelijke vastlegging indieningstermijn aangiftes;
 • Aanpassingen taks tot vergoeding successierechten;
 • De aftrek van de huur en de huurlasten gekoppeld aan een rapporteringsverplichting

2. Wetsontwerp houdende invoering van een minimumbelasting voor multinationale ondernemingen  (“Pillar II” : minimumbelasting van 15%) 

 

 

3. Ontwerp van Programmawet, met 

 

 • De uitbreiding en inperking flexi-jobs;
 • Verhoging van het niet-aftrekbaar deel van de bankentaks;

 

 

4. Bijkomende wetsontwerpen en voorontwerpen van wet houdende diverse fiscale bepalingen, met

 

 • De hervorming investeringsaftrek (vanaf 2025)
 • Een volledig nieuw fiscaal fietsplan (met aanpassing van de fietsvergoeding) (vanaf 2024) en invoering van een bijkomend belastingkrediet voor fietsvergoedingen; 
 • Wijzigingen aan de regeling van de personen ten laste;
 • Wijziging aan de gespreide taxatie van gedwongen meerwaarden. 

 

 

 

Noteer dat de deelnemers die zich tegen betaling hebben ingeschreven op de volledige reeks “Fiscale Infoclubs” automatisch ook ingeschreven zijn voor dit seminarie; zij moeten zich dus niet meer opnieuw inschrijven. Wie niet tegen betaling op alle infoclubs is ingeschreven, dient zich afzonderlijk in te schrijven op dit seminarie.
 

 

 

 

Prof. FHS, Prof. em. UA
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 14/12/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 14/12/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 18/12/2023 - wo 18/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB