Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

Het opzet van het seminarie ‘Jaaroverzicht inkomstenbelastingen’ is tweeledig. 

Enerzijds is het seminarie bedoeld om de belangrijkste wijzigingen die de wetgeving inzake personen- en vennootschapsbelasting met ingang van het jaar 2022 heeft ondergaan, in herinnering te brengen en toe te lichten.
Anderzijds is het tijdstip waarop het seminarie wordt georganiseerd een ideaal moment om stil te staan bij de reeds gestemde of de aangekondigde wetswijzigingen die vanaf het jaar 2023 zullen gelden.

De verstrekte informatie moet de belastingconsulent in staat stellen om, in het licht van de afsluiting van het boekjaar of het belastbaar tijdperk, nog de juiste (fiscale) keuzes te maken.

De onderwerpen worden later in het jaar bekendgemaakt. 

Bij het seminarie “Jaaroverzicht Inkomstenbelastingen” hoort een documentatiebundel, waarin de nieuwe wetgeving en de circulaires die erop betrekking hebben, worden samengebracht. Een nuttig instrument in de zoektocht naar de soms opeenvolgende circulaires die de administratie over de nieuwe, en soms tijdelijke wetgeving heeft gepubliceerd.


 

Prof. FHS, Prof. em. UA
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 19/12/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 19/12/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 21/12/2022 - ma 30/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

update