Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

Tijdens dit jaarlijks terugkerend seminarie wordt een overzicht gegeven van de nieuwe wetgevende en reglementaire bepalingen die inzake personen- en vennootschapsbelasting van toepassing zijn op de inkomsten van het belastbaar tijdperk dat naar zijn einde loopt.

Maar gewoontegetrouw wordt in dit seminarie ook stilgestaan bij de nieuwe wetgeving die weliswaar nog niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar waarvan de bespreking in het Parlement recent is afgerond of kortelings zal gefinaliseerd worden.

Onderwerpen die bijgevolg aan bod zullen komen, zijn onder andere:

 1. Het nieuw fiscaal regime van de auteursrechten: wie komt vanaf het inkomstenjaar 2023 nog in aanmerking voor het gunstig taxatiestelsel ?
 2. Uitkering van dividenden met inhouding van een roerende voorheffing van 15% (VVPRbis-stelsel): welke vennootschappen kunnen sinds het begin van het jaar 2022 deze dividenden met verlaagde voorheffing toekennen? En onder welke voorwaarden? Wat is vandaag hierover het standpunt van de Minister van Financiën?
 3. Bedrijfswagens: wat verandert er nu precies vanaf het volgend jaar? Nu nog voor het jaareinde een wagen aankopen die pas in 2023 zal geleverd worden? Een plug-in- hybride of een volledig elektrische? In welke mate zijn de kosten aftrekbaar? En hoe zit het met het voordeel van alle aard voor de werknemer of de bedrijfsleider?
 4. Laadpalen voor bedrijfswagens, opgesteld op het bedrijfsterrein of geïnstalleerd bij de werknemer of de bedrijfsleider. Wat met de kostenaftrek? Is er een belastbaar voordeel van alle aard? En hoe is dat te waarderen? Wat als de werknemer zelf de investering doet met het oog op een belastingvermindering?
 5. Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever: welke informatie zal de werkgever hierover vanaf 2023 moeten geven aan de fiscale administratie? Wat verandert er voor de vaste (forfaitaire) en voor de variabele vergoedingen? Over welke vergoedingen moet niet gecommuniceerd worden?  Wat is de sanctie?  
 6. Nieuwigheden inzake beroepskosten: nieuwe regels over de aftrek van de aankoop van handelsgoederen, over de doorrekening van niet of beperkt aftrekbare kosten, over de verhoogde aftrek voor laadstations;
 7. De nieuwe regeling voor verdoken meerwinsten; en daaraan gekoppeld een stand van zaken over de bijzondere aanslag geheime commissielonen;
 8. Herinnering aan de laatste dagen van de verhoogde investeringsaftrek van 25 %.;
 9. Wijzigingen aan verschillende belastingverminderingen in de personenbelasting: de vermindering voor kinderoppas; de vermindering voor leningen aangegaan voor de niet-eigen woning; de (nieuwe) vermindering voor private laadstations. 

 

Prof. FHS, Prof. em. UA
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 19/12/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 19/12/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 21/12/2022 - ma 30/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib