Update btw-vrijstellingen - E-SEMINARIE

Het minste wat kan gezegd worden, is dat er veel beweging is in het domein van de btw-vrijstellingen. Btw-vrijstellingen zijn een zeer technische aangelegenheid en door de diversiteit aan bronnen is het vaak moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

Btw-vrijstellingen zijn een spel van regels en uitzonderingen. Neem nu onroerende verhuur. Onroerende verhuur is in principe van btw vrijgesteld. Sinds 1 januari 2019 geldt er een optieregeling op het vlak van de onroerende verhuur. Met die optieregeling werden ook een aantal andere uitzonderingen ingevoerd (korte termijn verhuur, overdracht van huur, specifieke herzieningstermijnen, enz.). Daarbij dreigt men wel eens uit het oog te verliezen dat de “klassieke” uitzonderingen op de onroerende verhuur blijven bestaan …en dat hier ook nieuws te rapen valt. We gaan na hoe het landschap van de onroerende verhuur er anno 2021 bij ligt.

Sedert 1 januari 2016 zijn esthetische behandelingen van artsen in beginsel uitgesloten van de btw-vrijstelling voor medische prestaties en zijn zij dus onderworpen aan btw. Tegelijk werd de btw-vrijstelling voor paramedische prestaties ingeperkt, waardoor prestaties van niet-erkende paramedische beroepsbeoefenaars (zoals chiropractors en osteopaten) niet langer konden worden vrijgesteld van btw. Maar het Grondwettelijk Hof heeft heel deze regeling naar de prullenmand verwezen waardoor het nu aan de wetgever is om de wettelijke bepalingen aan te passen (GwH 5 december 2019). De vraag is nu op welke prestaties btw moet worden aangerekend en op welke niet.

Op het vlak van de intracommunautaire goederenleveringen heeft de wetgever nieuwe regels uitgevaardigd, de zogenaamde quick fixes. Deze onderwerpen de bestaande vrijstelling aan een aantal vormelijke verplichtingen die voortaan grondvoorwaarden uitmaken (wet van 3 november 2019). De administratieve richtlijnen ter zake werden door de administratie herwerkt en gepubliceerd in een nieuwe circulaire (2020/C/50 van 2 april 2020). 

Het afgelopen jaar werden er talrijke circulaires gepubliceerd die de bestaande wetgeving verduidelijken. Zo publiceerde de Administratie bijvoorbeeld een circulaire die ingaat op de vraag onder welke voorwaarden het vervoer van mindervalide personen vrijgesteld kan zijn. Ook betreffende de vrijstelling van btw in het kader van onderwijskeuze en gezinsvoorlichting werd er een circulaire gepubliceerd die de draagwijdte van de vrijstelling toelicht in het kader van de psychologie, de orthopedagogie en de psychotherapie.

Bovendien was er in deze Corona-tijden wel heel toepasselijke Europese rechtspraak in verband met telefonisch verrichte medische diensten. Ook betreffende de vrijstelling i.v.m. onderwijs viel er (Europese) rechtspraak te noteren.

Naast deze wijzigingen viel er ook nieuws te rapen over samenwerkingsverbanden en hoe de btw-positie van vrijgestelde belastingplichtigen kan worden geoptimaliseerd. Het Hof van Justitie heeft zich de afgelopen jaren een aantal keren uitgesproken over de vrijstelling voor kostendelende verenigingen (zelfstandige groeperingen). We bekijken hoe deze rechtspraak de Belgische praktijk beïnvloedt. 

Dit seminarie vormt een uitgelezen kans om uw kennis van de btw-vrijstellingen op te frissen en te actualiseren.
 

VAT Consult, Prof. FHS, Redactielid Fiscale Actualiteit
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 22/03/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 24/03/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib