Topics inzake inning en invordering van belastingen

In dit seminarie wordt een aantal topics van de inning en invordering van belastingen behandeld, waarmee elke belastingplichtige en  -schuldige geregeld kan geconfronteerd worden, zeker diegenen met betaalmoeilijkheden, maar ook bepaalde “medeschuldenaren” die kunnen (hoofdelijk) aangesproken worden voor andermans belastingschuld. Het (nieuwe) Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van (niet) fiscale schuldvorderingen (WMGI) zal daarbij de leidraad vormen, maar ook de diverse fiscale wetboeken en uitvoeringsbesluiten houdt men best nauwgezet in het oog, evenals het gemeen recht (burgerlijk recht, gerechtelijk recht).

Komen aan bod:

 • Invordering tussen (ex) echtgenoten en wettelijke samenwonenden, als medeschuldenaren, waar het huwelijksgoederenrecht ten volle speelt voor BTW, maar niet voor inkomstenbelastingen, waar in een afwijkende (en strengere) regeling is voorzien
 • Algemene rechtsopvolgers (natuurlijke personen, rechtspersonen) als medeschuldenaren
 • Notariële notificatieverplichtingen bij overdracht van voor hypotheek vatbare goederen (en de vraag: wanneer zijn de rechten van de Schatkist in gevaar?)
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer bij niet-gecertificeerde overdracht van een geheel van goederen
 • De koppelbazenregeling (hoofdelijke aansprakelijk met de aannemer) en de inhoudingsplicht (cf. www.checkinhoudingsplicht.be)
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van de oude aandeelhouder voor belastingschulden van overgedragen vennootschap
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders voor niet-betaalde BTW en bedrijfsvoorheffing, een gevaarlijke regeling voor zwalpende vennootschappen die men – zelfs ter goeder trouw - in leven wil houden
  • (Vereenvoudigd) derdenbeslag, wat de fiscus in een oogwenk kan leggen, ook al is er nog geen sprake van een (belasting)titel
 • Verzoek tot afbetalingsplan. Hoe heet wordt de soep gegeten na de aanschrijving 2018/C/69, en brengt fiscale bemiddeling soelaas?
 • Mag het wat minder zijn? Verzoek tot kwijtschelding of vermindering van boeten, of van interesten in de praktijk.

Een hele boterham, maar de bedoeling is om steeds per topic direct tot de praktische essentie te gaan, zodat men gewapend is om klanten bij te staan, niet enkel diegenen die reeds opgejaagd worden door de ontvanger, maar ook diegenen die in de toekomst samen projecten willen doorvoeren, in de beroepsmatige sfeer of gewoonweg omdat men wil trouwen of samenwonen.

Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 11/12/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 11/12/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 13/12/2023 - vr 13/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB