Teveel betaalde btw door EU en niet-EU ondernemingen: terugkrijgen is de kunst!

Tal van Belgische ondernemingen die actief zijn in het buitenland, moeten het aldaar betaalde btw-bedrag kunnen recupereren. De teruggaafprocedure die hiervoor moet gevolgd worden, is doorgaans omslachtig en ingewikkeld. Bovendien verschilt ze van land tot land. Het spreekt dan ook voor zich dat veel ondernemingen niet altijd de btw-teruggaaf aanvragen waarop ze recht hebben. 

Om een einde te maken aan de wirwar van nationale reglementeringen, werd Richtlijn 2008/9/EG in het leven geroepen die vanaf 1 januari 2010 de procedure grondig wijzigde voor belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn. Eind december 2009 heeft de fiscus hierover een omvangrijke circulaire gepubliceerd waarin de nieuwe procedure inzake teruggaaf grondig wordt toegelicht. De nieuwe regeling had tot doel de btw-teruggave te vereenvoudigen en te moderniseren. Nieuw hierbij was dat de btw-teruggave elektronisch kon worden aangevraagd. 

Ook de teruggave van Belgische btw aan niet-EU ondernemingen kan voorkomen. Deze situatie wordt geregeld door de Derde btw-richtlijn nr. 86/560/EEG. Tot voor kort diende de btw-teruggave op papier aangevraagd te worden. Hierin kwam verandering door het KB van 10 april 2022, hetwelk het huidige KB nr. 56 vervangt. Zo kunnen btw-teruggaven vanaf 1 juli 2022 elektronisch aangevraagd worden zowel voor EU als voor niet-EU ondernemingen. 

Tijdens dit seminarie komen volgende situaties aan bod: 

 • Belastingplichtigen gevestigd in België:
  (Een Belgische belastingplichtige doet een btw-teruggave van buitenlandse btw)
  • In welk land moet de btw-teruggave aangevraagd worden? 
  • Hoe moet in België de teruggave van buitenlandse btw aangevraagd worden?
  • Wanneer vraagt U om de teruggave van buitenlandse btw?
  • Hoeveel aanvragen mogen jaarlijks ingediend worden? Bestaat er een minimumbedrag?
  • Wat is de termijn voor de btw-teruggave? 
    
 • Belastingplichtigen gevestigd in de Europese Unie:
  (Een belastingplichtige is gevestigd in de Europese Unie (buiten België) en doet een btw-teruggave van Belgische btw) 
  • Kan U Belgische btw terugvragen? 
  • Hoe vraagt U om de teruggave van Belgische btw?
  • Welke documenten moeten toegevoegd worden bij de aanvraag?
  • Wanneer moet de btw-teruggave aangevraagd worden?
  • In welke gevallen wordt de btw-teruggave beperkt of geweigerd?
  • Hoeveel aanvragen mogen jaarlijks ingediend worden? Bestaat er een minimumbedrag?
  • Wat is de termijn voor de btw-teruggave? 
    
 • Belastingplichtigen gevestigd buiten de Europese Unie:
  (Een belastingplichtige is gevestigd buiten de Europese Unie en doet een btw-teruggave van Belgische btw)
  • Kan U teruggave vragen van Belgische btw? 
  • Hoe ziet de nieuwe teruggave-regeling eruit tengevolge het KB van 10 april 2022? 
  • U doet een (online) aanvraag namens uw eigen onderneming. Wat moet u vermelden?
  • U doet een (online) aanvraag als mandataris. Wat moet u vermelden?
  • Welke documenten moeten toegevoegd worden aan de aanvraag?
  • Wat als u geen ontvangstmelding krijgt van de FOD Financiën? 
  • Wanneer vraagt u om de teruggave van Belgische btw?
  • Hoeveel aanvragen mat u jaarlijks indienen? Wat is het minimumbedrag?
  • Wat is de termijn voor de btw-teruggave?
  • In welke gevallen wordt de btw-teruggave beperkt of geweigerd? 

Een niet te missen btw-seminarie!

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 
•    het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
•    het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
•    het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:
•    het ITAA (categorie A);
•    het I.B.R.;
•    het BIV;
•    de Vlaamse Balies;
•    de Nationale Kamer van Notarissen. 

do 8/06/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 8/06/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 12/06/2023 | 00:00 - do 2/01/2031 | 00:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib