Terbeschikkingstelling van onroerend goed - E-SEMINARIE

De verhuur van een uit zijn aard onroerend goed is in principe van btw vrijgesteld.

Maar op die vrijstelling bestaan tal van uitzonderingen. Soms is btw-heffing verplicht, soms is het een optie. Uiteraard heeft de btw-behandeling van de verhuur zijn impact op het recht op btw-aftrek van de verhuurder.

Tijdens deze sessie worden de uitzonderingsgevallen op de btw-vrijstelling voor onroerende verhuur besproken en toegelicht aan de hand van praktijkgevallen.
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS, Lector UC Leuven Limburg
Prijs:
€ 125,00

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
ma 1/03/2021 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 3/03 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.