Successieplanning tussen echtgenoten

Bij het uitwerken van een successieplanning is het voor de echtgenoten of partners meestal belangrijk om elkaar te beschermen bij een vroegtijdig overlijden. 

In dit seminarie wordt nagegaan hoe gehuwden of partners elkaar optimaal kunnen beschermen. Een belangrijk middel om aan successieplanning te doen, blijft voor hen het huwelijkscontract. Met een huwelijkscontract kunnen zij bepaalde clausules toevoegen die een impact hebben op de verdeling bij een echtscheiding of bij het overlijden van één van de partners (bijvoorbeeld inbreng van een samen aangekochte woning in het gemeenschappelijk vermogen). Ook biedt een huwelijkscontract voordelen als er al kinderen uit een vorige relatie zijn en er opnieuw een huwelijk wordt overwogen of als één van echtgenoten een risicovolle zelfstandige activiteit uitoefent.

In het seminarie wordt ook nagegaan welke rol een keuzebeding, een verblijvingsbeding voor onverdeelde goederen en het nieuwe toekenningsbeding kunnen spelen. Een toekenningsbeding is een beding in de huwelijksovereenkomst waarmee de echtgenoten een regeling treffen met betrekking tot een goed dat exclusief en uitsluitend toebehoort aan één van de echtgenoten met de bedoeling om dat goed te laten toekomen aan de langstlevende echtgenoot. Vlabel heeft in het recente verleden aanvaard dat er op basis van de huwelijksovereenkomst een eigen effectenportefeuille van de man, zonder betaling van erf- of schenkbelasting, kon toekomen aan de langstlevende echtgenote (voorafgaande beslissing nr. 22027 van 15 juli 2022). Ook in de recente voorafgaande beslissing nr. 22042 van 12 september 2022 ziet Vlabel geen probleem. 

Daarnaast kan iemand ook schenken aan zijn echtgenoot en op die manier successierechten vermijden. Welke voordelen zijn aan een dergelijke schenking verbonden en wanneer kan ze toegepast worden? Wat gebeurt er in geval van overlijden van de echtgenoot-schenker? Wanneer kan een schenking tussen echtgenoten herroepen worden en wanneer komt fiscaal misbruik in het vizier?

Advocaat-vennoot Rivus Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 9/11/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 9/11/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 13/11/2023 - wo 13/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB