Successieplanning tussen broers en zussen

Bij successieplanning hoeft het niet altijd tussen echtgenoten of tussen ouders en kinderen te gaan. Ook tussen zijverwanten kan successieplanning een grote meerwaarde betekenen in het optimaliseren van de fiscale kost verbonden aan een overlijden.

In dit seminarie onderzoeken we hoe broers en zussen hun onderlinge successieplanning kunnen regelen en wat de fiscaalrechtelijke consequenties daarvan zijn. 

De verkrijging door broers en zussen uit nalatenschappen komt als eerste aan bod. We bestuderen de plaats van broers en zussen in de wettelijke en in de conventionele devolutie. Vervolgens bekijken we de fiscaalrechtelijke impact. Daarna wordt de verkrijging uit schenking besproken. Ook hier bestuderen we eerst de burgerrechtelijke en vervolgens de fiscaalrechtelijke impact. Daarna gaan we dieper is op een constructie die broers en zussen soms opzetten om zowel de hoge erf- als schenkbelasting te vermijden, namelijk de combinatie van een verkoop met een schenking. We gaan in op het aspect fiscaal misbruik en formuleren enkele bedenkingen bij deze constructie. Tot slot komt de verkrijging uit kanscontract aan bod. Na een bespreking van de burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke impact (waarin ook het Vlabel-standpunt terzake een plaats krijgt) zijn we klaar om de vraag te beantwoorden waar het in dit seminarie om draait, namelijk hoe broers en zussen hun onderlinge successieplanning best regelen.

We gaan in op het aspect van veinzing en fiscaal misbruik en formuleren enkele bedenkingen bij deze constructie.", omdat naast het fiscaal misbruik ook veinzing een rechtsgrond is waarop de administratie zich beroept.

In dit seminarie komt ook de "vriendenerfenis” aan bod: een Vlaams initiatief dat burgers de mogelijkheid biedt om een gedeelte van hun erfenis aan een gunstig tarief na te laten aan een of meer goede vrienden of aan familieleden in de zijlijn (bijvoorbeeld broers, zussen, nonkels, tantes). We gaan na onder welke voorwaarden een dergelijke erfenis mogelijk is, welke bedragen er mee gemoeid zijn en de te volgen procedure.
 

Notarieel jurist, Wetenschappelijk medewerker opleiding Notariaat VUB
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 23/11/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 23/11/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 27/11/2023 - wo 27/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB