Successieplanning - E-SEMINARIE

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisprincipes betreffende één of meer aangeboden topics.

De lessenreeks start met enkele sessies waarin de aandacht wordt gevestigd op de principes van het erfrecht, het vermogensrecht en het successierecht. Daarna wordt  onderzocht op welke wijze testament, schenking en huwelijkscontract instrumenten kunnen zijn van successieplanning. Hoe het vermogen een bepaalde bestemming geven en er toch zo lang mogelijk controle op uitoefenen, is een vraag die in deze lessenreeks ook een antwoord krijgt. Speciale aandacht krijgt ook het item van de overdracht van een familiale onderneming.

Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige lessenreeks betalen 1.200 euro.

Afzonderlijke inschrijving op één of meer sessies is mogelijk. Van de deelnemers die zich afzonderlijk inschrijven voor de uiteenzettingen over de ‘planningsinstrumenten en controlemechanismen‘ wordt verwacht dat zij de basisprincipes van erf- en vermogensrecht kennen.

 

DEEL 1: Fundamentele principes in het Burgerlijk en Fiscaal Recht

1&2. Huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht. Principes van erfrecht (2 sessies )- Nathalie Labeeuw

3&4.  Principes van successierecht (2 sessies) - Anton Van Zantbeek

 

DEEL 2: Instrumenten van planning, overdracht en controle

5. Het testament als instrument van planning en overdracht - Jos Ruysseveldt

6. Het huwelijkscontract als instrument van planning en overdracht - Jos Ruysseveldt

7&8. De schenking als instrument van planning en overdracht (2 sessies) - Eric Spruyt

9. Controle en successieplanning via een maatschap - Didier Van Laere

10. Controle en successieplanning via een stichting - Dirk Coveliers

11. Overdracht van familiale ondernemingen - Olivier De Keukelaere

 

 

Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS
Advocaat Rivus, Gastdocent KU Leuven en FHS
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Gastdocent FHS
Senior Associate Tiberghien Advocaten, Gastdocent FHS
Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS
Ere-Notaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€ 1200,00

Prijs voor de volledige reeks: 1200 euro
Prijs per sessie: 120 euro

Deze opleidingen worden elk jaar in het voorjaar herhaald.

Elke sessie duurt 3,5 uur

Deelnemers die inschrijven voor de volledige lessenreeks krijgen gratis het handboek 'Praktijkgids Successieplanning 2021-2022' van Jos Ruysseveldt met een winkelwaarde van 290€. 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 10/02/2022 - di 7/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib