Subsidies in de praktijk

Als vertrouwenspersoon, consulent of persoonlijke raadgever van ondernemers en bedrijven krijg je vermoedelijk vaak de vraag naar kostoptimalisaties, fiscale voordelen of subsidies. Inzake kostenoptimalisaties en fiscale voordelen bent u doorgaans als een vis in het water. Wat betreft subsidies is dat een heel ander verhaal, dat ook een eigen expertise noopt. Voor een klant maakt dit echter weinig verschil: een besparing is een besparing, eer dit nu kostenbesparing, fiscale optimalisatie, dan wel subsidies betreft.

Een snelle zoektocht op internet of een rondvraag bij vrienden en collega's leert je dat er inzake subsidies heel wat mogelijkheden zijn, al ontbreekt een helder en eenduidig overzicht. Ergens is de wil er om de klant de juiste adviezen te geven, maar de vraag blijft: hoe begin ik eraan?

In dit seminarie geven we je een unieke inkijk in subsidies en bespreken we de belangrijkste subsidiemogelijkheden. Daarbij worden o.a. volgende vragen beantwoord: 

 • Onder welke categorieën kunnen we subsidies onderverdelen? Welke zijn de meest courante subsidies?
 • Hoe wordt staatsteun vormgegeven en wat met verstoring van de markt? 
 • Waarom hebben subsidies een discriminerend karakter?  
 • Hoe geef ik een eenduidig overzicht en ontrafel ik het doolhof van subsidies voor de ondernemer? 
 • Hoe linken typische buzzwords als ESG en SDG aan subsidies?
 • Hoe kan ik als adviseur tijdig opportuniteiten spotten bij mijn klanten, zodat er geen opportuniteiten verloren gaan?

Als we kijken naar het landschap van ondernemingen, dan valt het op dat vooral starters en KMO’s met heel frisse ideeën de markt opgaan en nieuwe producten, samenwerkingsverbanden of diensten exploreren. Ze zijn gekenmerkt door een enorme gedrevenheid en werken vanuit een heldere “why”. Vaak getypeerd door wat gezonde naïviteit kunnen ze elke vorm van begeleiding of advies gebruiken. En hier kan je als raadgever een belangrijke rol spelen door hen op tijd de juiste instrumenten aan te reiken.

In dit seminarie worden de puntjes op de "i" gezet en geven we een aantal ankerpunten om snel de mogelijkheden rond subsidies in kaart te brengen:

 • Een overzicht van de grote categorieën waaronder steun kan vallen;
 • Een helder begrip van de term “Technology Readiness Level”;
 • Onderbouwing van staatssteun en uiteenzetting van de verschillende mogelijkheden binnen dat kader;
 • De impact van de grootte van de onderneming op het subsidiebedrag en subsidiemogelijkheden;
 • Alarmbellen en aandachtspunten bij subsidies zoals een kadering van het begrip “onderneming in moeilijkheden”;
 • Regels van consolidatie binnen subsidies;
 • Een opsplitsing van steun op vlak van regio zoals stad, provincie, gewest of Europa;
 • Het uitbouwen van een consortium om steunmogelijkheden te maximaliseren;
 • Toelichting van het subsidieproces en realistische timing om van idee naar projectindiening te gaan;
 • De rol van een subsidioloog (vaak PhD wetenschapper) in het subsidieproces.

Deze uiteenzetting is interessant voor elke consulent die zijn of haar rol extra kleur wil geven. Als vertrouwenspersoon ben je je bewust van de unieke positie die je bekleedt bij een onderneming en lever je graag diensten of adviezen die het dagdagelijkse overstijgen. Je bouwt graag mee aan een onderneming en ziet jezelf idealiter als sparringpartner om bedrijven en ondernemers verder te helpen. 
 

Senior Manager Grants&Incentives
Senior Manager Grants & Incentives (PhD Ingenieurswetenschappen)
Prijs:
€ 165

Het seminarie duurt 2,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 26/10/2023 | 14:00 - 16:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 26/10/2023 | 14:00 - 16:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 30/10/2023 - wo 30/10/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB