Studiedag erfbelasting i.s.m. Wolters Kluwer

 

In samenwerking met Wolters Kluwer organiseert de Fiscale Hogeschool een studiedag waarin u de voornaamste nieuwigheden inzake registratie- en erfbelasting toegelicht krijgt. 

Tijdens deze halve dag 'erfbelasting' worden 2 verschillende thema’s behandeld. Elke sessie of thema overloopt de meest actuele nieuwigheden en biedt oplossingen voor problemen uit de praktijk. Doel van dit seminarie is u op praktijkgerichte wijze een overzicht te geven van de nieuwigheden.

U kan inschrijven voor de volledige praktijkdag of halve dag (Registratiebelasting of Erfbelasting). De sessies duren telkens 1u45.

 

Thema's 'Studiedag erfbelasting'

Standpunten en ontwikkelingen inzake erfbelasting (spreker: Nathalie Labeeuw)

Op het vlak van erfbelasting heeft de Vlaamse belastingdienst de afgelopen periode tal van nieuwe standpunten uitgebracht. Hoog tijd dus voor een update.

De volgende standpunten zullen onder meer aan bod komen (niet-limitatief):

 • het Vlabel-standpunt wanneer bij de aangifte van nalatenschap inkorting werd gevraagd en nadien hiervan wordt afgezien; 
 • het Vlabel-standpunt van maart 2023 inzake de niet geregistreerde schenking van vruchtgebruik op roerend goed
 • hoe moet volgens Vlabel te werk worden gegaan bij de aangifte voor de erfbelasting wanneer een onroerend goed, waarvoor vóór het overlijden een onderhandse verkoopovereenkomst werd afgesloten met uitgestelde eigendomsoverdracht, bij het overlijden van de verkoper vóór de eigendomsoverdracht tot het (onroerend) actief van de nalatenschap van de overleden verkoper behoort (standpunt 15109);
 • de verrekening van in het buitenland “geheven” erfbelasting (Vlabel-standpunt van januari 2023);
 • de nihilaangifte komt eveneens aan bod (standpunt 15122);
 • de termijnen die van toepassing zijn op aanslagen die worden verstuurd ten gevolge van een zogenaamde tekortschatting (standpunt 18029); 
 • de ontwikkelingen rond vererving (en is dan tegelijk schenking) van de familiale onderneming/vennootschap.

Evenzeer bekijken we in het seminarie welke standpunten de voorbije periode decretaal verankerd werden, de meest relevante voorafgaande beslissingen en gerechtelijke uitspraken. 

Na het volgen van dit seminarie bent u weer volledig op de hoogte van de standpunten van Vlabel inzake erfbelasting.

 

Recente ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht en schenkingsrecht (spreker: Jos Ruysseveldt)

Sinds 1 september 2018 gelden tal van nieuwe wetsbepalingen inzake het huwelijksvermogens- en het schenkingsrecht. Vanaf 15 december 2020 is een schenkingsakte voor een buitenlandse notaris verplicht registreerbaar.

Tijd om een round up te maken van de impact van voormelde wetgeving op de planningstechnieken die eraan vasthangen. 

Aan de hand van recente rechtspraak en beslissingen & standpunten van VLABEL krijgt u een volledig overzicht. Volgende topics komen tijdens dit seminarie aan bod: 

 • Huwelijksovereenkomsten 
  • Asymmetrische onttrekking van goederen of de symmetrische onttrekking van goederen uit de huwgemeenschap, al dan niet gevolgd door een wederzijdse schenking of aanwas: doorstaat dit de fiscale misbruiktoets?
  • De optionele conventionele terugkeer van de in gemeenschap gebrachte goederen bij ontbinding van het huwelijk (door overlijden/ echtscheiding);
  • De inbreng van goederen in onverdeeldheid en de daarmee gepaard gaande toekenningsbedingen in een stelsel scheiding van goederen (zogenaamde 4de piste);
  • Welk nut heeft vandaag nog het finaal verrekenbeding bij scheiding van goederen gelet op de inwerkingtreding van het Kerstdecreet van 8 december 2017. 
 • Schenkingscontracten
  • De optionele conventionele terugkeer van geschonken goederen en het nieuwe Verbintenissenrecht;
  • De aanpassing van de lasten, voorwaarden en modaliteiten van een reeds gedane schenkingsakte zoals de wijziging van een beding van terugkeer, de omzetting van een vruchtgebruik in een bepaalde last, de inlassing van een last tot doorschenking,  ….;
  • De herroepbaarheid van schenkingen tussen echtgenoten bij leven en na overlijden;
  • De doorgeefschenking (Vlabel-standpunt);
  • Is de “bierroute” nu echt een valabel alternatief voor de schenking van aandelen?
  • Het derdenbeding als schenkingstechniek;
  • De registratie van onderhandse documenten inzake schenking van roerende goederen (Parl.Vr);
  • Fiscaal misbruik: de inbreng van vastgoed in de huwgemeenschap, gevolgd door een schenking aan de kinderen, de inbreng van vastgoed in vennootschap gevolgd door schenking (of verkoop) van aandelen (recente rechtspraak)
Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Prijs:
€210

Het seminarie duurt 3,45 uur. 

Prijs voor de volledige studiedag: 400 euro
Prijs per halve dag (Registratiebelasting of Erfbelasting): 210 euro

Abonnees op de jaarboeken van "F. Werdefroy, Registratierechten" en "J. Decuyper, J. Ruysseveldt, Successierechten" krijgen een aparte Kluwercode die bij inschrijving moet worden opgenomen in het vak "Extra informatie". U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 13/11/2023 | 09:30 - 13:15

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 13/11/2023 | 09:30 - 13:15

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/11/2023 - vr 15/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB