Splitsingen van vennootschappen

Reorganisaties van vennootschappen blijven meer dan ooit het fiscale werkveld domineren. De reorganisaties kunnen onder meer de vorm aannemen van splitsingen van vennootschappen. Zowel splitsingen door overneming als splitsingen door oprichting van nieuwe vennootschappen behoren tot de mogelijkheden en zullen in dit seminarie besproken worden. Zowel de vennootschapsrechtelijke als de fiscale aspecten van splitsingen komen aan bod.

Ook wordt aandacht geschonken aan het recente ontwerpadvies vanwege de CBN dat handelt over de boekhoudkundige verwerking van splitsingen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid onderworpen aan het Belgisch recht die belastingneutraal werden uitgevoerd (ontwerpadvies van 22 september 2O21).

Tot 2012 was de vennootschapswetgeving inzake herstructureringen een wirwar van onduidelijke regelgeving. Door de wet van 8 januari 2012 werd de Europese fusierichtlijn geïmplementeerd in het Belgisch wetboek. Hiermee werd een eerste stap gezet om een en ander op een rijtje te zetten. De regels werden een tweede maal aangepast via de invoering van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hierin werd de bestaande wetgeving hernomen, maar werden er ook een aantal verduidelijkingen opgenomen om vragen die in de praktijk rijzen op te lossen. De wetgever beoogde een vereenvoudiging en modernisering, maar de toekomst zal uitwijzen of de wetgeving “de praktijk en de tand des tijds” zal doorstaan. 

Op vennootschapsrechtelijk vlak rijzen o.a. volgende vragen: 

 • Hoe ziet de wetgeving voor splitsingen eruit volgens het Wetboek van Vennootschappen en     Verenigingen? Welke formaliteiten moeten worden nageleefd? Welke     documenten moeten     allemaal worden opgemaakt?
 • Wat is het gevolg van de afschaffing van het kapitaalbegrip?
 • Wat is het verschil tussen een splitsing en een partiële splitsing? Welk impact heeft de     hervorming van het vennootschapsrecht hierop gehad?
 • Is een 100 % moeder-dochter partiële splitsing mogelijk?

Op 17 maart 2019 werd de wet inzake de fiscale implicaties van de wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geïmplementeerd in de Belgisch fiscale wetboeken. Tijdens dit seminarie wordt nagegaan welke implicaties deze wet heeft op de splitsing. 

Naast de theorie die een onontbeerlijke bouwsteen vormt voor een goed begrip van de materie, zal er ruime tijd worden uitgetrokken om stil te staan bij de praktijk, op basis van recente interessante rulings die door de sprekers dan wel andere kantoren werden behaald.

Associate Tiberghien Brussel
Partner Tiberghien Advocaten, Gastdocent FHS
INSCHRIJVEN

22/110 O ON DEMAND | 07/12/2022 | 7116

22/110 O ON DEMAND | 07/12/2022 In winkelkar:
22/110 O ON DEMAND | 07/12/2022
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 5/12/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 7/12/2022 - ma 30/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

ma 5/12/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

Bib