Seminaries op locatie

 • Vrijwilligers

  Kostenvergoedingen en voorschotvergoedingen

  Er wordt nagegaan in hoeverre kostenvergoedingen en voorschotvergoedingen in…

  Vanaf donderdag, 29/02/2024
 • Vastgoedbeleggingsvennootschappen

  Vastgoedfondsen en vastgoedbeleggings vennootschappen

  In dit seminarie zal de spreker de complexe materie van de beleggingsfondsen…

  Vanaf donderdag, 29/02/2024
 • RPB

  De patrimoniumtaks: nieuwigheden anno 2024

  Vanuit een theoretische en praktische invalshoek krijgt u een overzicht van…

  Vanaf maandag, 4/03/2024
 • Nieuw

  Nieuwigheden inzake btw

  Dat de BTW-materie de laatste maanden aan een sneltempo verandert, is een…

  Vanaf dinsdag, 5/03/2024
 • Loonoptimalisaties

  Fiscaal aantrekkelijke loonoptimalisaties anno 2024

  Een correct loonbeleid is essentieel voor een gezonde onderneming. Voor een…

  Vanaf dinsdag, 5/03/2024
 • KMO

  Klemtonen voor KMO's in de Belgische inter- nationale fiscaliteit

  De internationale fiscaliteit evolueert razendsnel.  Bestaande en/of…

  Vanaf donderdag, 7/03/2024
 • Familiale vennootschappen

  Gunstregeling familiale vennootschappen

  Sinds 1 januari 2012 bestaat er in de Vlaamse schenk- en erfbelasting een…

  Vanaf donderdag, 7/03/2024
 • Vastgoed

  Vastgoedfiscaliteit: recente ontwikkelingen btw en registratierecht

  Het minste wat over de vastgoedfiscaliteit kan gezegd worden, is dat het een…

  Vanaf maandag, 18/03/2024
 • FI

  Fiscale infoclub 6

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf maandag, 18/03/2024
 • Verkiezingsdebat

  Verkiezingsdebat 'Eindelijk op weg naar een (ideale) fiscale toekomst?'

  Fiscaliteit is de levensader van een goed werkende welvaartsstaat. Het is…

  Vanaf woensdag, 20/03/2024
 • Procedure

  Omgaan met bestraffing in fiscale zaken

  Wie zijn fiscale verplichtingen niet naleeft, riskeert een fiscaal…

  Vanaf donderdag, 21/03/2024
 • Kaaimantaks

  Kaaimantaks 2.1 anno 2024

  U krijgt een uitgebreide en kritische analyse van de nieuwe regeling en…

  Vanaf dinsdag, 26/03/2024
 • BB is watching

  Is uw onderneming klaar voor de fiscale 'Big Brother'-test?

  Wie zijn fiscale verplichtingen niet naleeft, riskeert een fiscaal…

  Vanaf dinsdag, 26/03/2024
 • PB

  Aangifte personenbelasting Aj. 2024 - LAAKDAL

  In ons aangifteseminarie bieden we tijdens een halve dag…

  Vanaf maandag, 22/04/2024
 • Aangifte Ven.B.

  Aangifte vennootschapsbelasting Aj. 2024 - LAAKDAL (halve dag)

  In dit seminarie staat de aangifte in de vennootschapsbelasting centraal. De…

  Vanaf maandag, 22/04/2024
 • Aangifte PB

  Aangifte personenbelasting Aj. 2024 - GENT

  In ons aangifteseminarie bieden we tijdens een halve dag…

  Vanaf woensdag, 24/04/2024
 • Aangifte Ven.B.

  Aangifte vennootschapsbelasting Aj. 2024 - GENT (halve dag)

  In dit seminarie staat de aangifte in de vennootschapsbelasting centraal. De…

  Vanaf woensdag, 24/04/2024
 • Aangifte PB

  Aangifte personenbelasting Aj. 2024 - BRUSSEL

  In ons aangifteseminarie bieden we tijdens een halve dag…

  Vanaf maandag, 29/04/2024
 • Aangifte Ven.B.

  Aangifte vennootschapsbelasting Aj. 2024 - BRUSSEL (volledige dag)

  In dit seminarie staat de aangifte in de vennootschapsbelasting centraal. De…

  Vanaf dinsdag, 30/04/2024
 • Echtscheiding

  De fiscale perikelen bij een echtscheidings- procedure

  Het emotionele leed dat bij een echtscheiding komt kijken, wordt doorgaans…

  Vanaf dinsdag, 7/05/2024
 • Lening

  Terbeschikkingstelling van kredieten door natuurlijke personen

  De fiscale wetgever heeft de voorbije jaren verschillende initiatieven…

  Vanaf dinsdag, 7/05/2024
 • FI

  Fiscale infoclub 7

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf maandag, 13/05/2024
 • Practicum

  Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2024 - PRACTICUM

  Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de…

  Vanaf maandag, 13/05/2024
 • Auteursrecht

  Auteursrechten: 1,5 jaar na de invoering van de nieuwe fiscale regeling

  De fiscus controleert massaal op de correcte toepassing van het oude…

  Vanaf dinsdag, 14/05/2024
 • risicokapitaal

  Terbeschikkingstelling van risicokapitaal door natuurlijke personen

  We gaan in op de diverse fiscale gunstmaatregelen die werden geïntroduceerd…

  Vanaf dinsdag, 14/05/2024
 • Aansprakelijkheid

  Bestuurders anno 2024 – rechten en plichten

  Er wordt gefocust op de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en…

  Vanaf dinsdag, 21/05/2024
 • VR

  Werken met zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal & erfpacht)

  Meer en meer worden “constructies” met zakelijke rechten door de…

  Vanaf dinsdag, 28/05/2024
 • Innovatie

  Fiscale incentives voor investeringen in innovatie

  De Belgische wetgever heeft tal van fiscale incentives uitgewerkt ter…

  Vanaf dinsdag, 28/05/2024
 • Testament

  De verwerping van de nalatenschap onder de loep genomen

  Bij een erfenisverdeling worden de activa en passiva van…

  Vanaf donderdag, 30/05/2024
 • Grensoverschrijdende herstructuering

  Fiscale focus op grensoverschrijdende herstructureringen

  In dit seminarie wordt, na een schets van het vennootschapsrechtelijk kader…

  Vanaf dinsdag, 4/06/2024
 • Insolventie

  Insolventie (Ondernemingen in moeilijkheden)

  De wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de Europese…

  Vanaf donderdag, 6/06/2024
 • huwelijksvermogensrecht

  Actualia huwelijks- vermogensrecht anno 2024

  Vooreerst wordt er ingegaan op de actualia van het…

  Vanaf donderdag, 13/06/2024
 • FI

  Fiscale Infoclub 8

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf maandag, 17/06/2024
 • BV

  (Hervorming) BV-vrijstellingen: update anno 2024

  U krijgt een overzicht en update omtrent voornamelijk de ontwikkelingen in…

  Vanaf dinsdag, 18/06/2024