Seminaries op locatie

 • Abonnement

  Abonnement FHS-Seminaries

  Mits het éénmalig betalen van de prijs, heeft u gedurende de hele…

  Vanaf maandag, 1/08/2022
 • FI

  Fiscale infoclub - Volledige reeks

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf maandag, 19/09/2022
 • BHH

  Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden

  Deze praktijkgerichte lessenreeks legt een onmisbare basis tot het…

  Vanaf maandag, 26/09/2022
 • FI

  Fiscale infoclub 2

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf maandag, 10/10/2022
 • nalatenschap

  De aangifte nalatenschap toegelicht

  In deze workshop wordt stap voor stap nagegaan wat in de aangifte moet…

  Vanaf dinsdag, 11/10/2022
 • loonoptimalisaties

  Fiscaal aantrekkelijke loonoptimalisaties anno 2022

  In dit seminarie worden een groot aantal elementen van het loonpakket…

  Vanaf maandag, 24/10/2022
 • termijnen

  Fiscale termijnen: mag het iets langer?

  U krijgt een overzicht van het nieuwe systeem inzake de onderzoeks- en…

  Vanaf dinsdag, 25/10/2022
 • douane

  Basisbeginselen van de douanewetgeving

  Aan de hand van verschillende cases krijgt u zicht op de ingewikkelde…

  Vanaf donderdag, 27/10/2022
 • auto

  De autofiscaliteit: btw en inkomstenbelastingen

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de aspecten van…

  Vanaf dinsdag, 8/11/2022
 • privévermogen

  Normaal beheer van privé-vermogen: stand van zaken

  Er wordt onderzocht hoe de Administratie en de rechtspraak/rechtsleer dit…

  Vanaf dinsdag, 8/11/2022
 • voucher

  Kortingsbon, voucher, zegel of waardebon

  In dit seminarie krijgt u een overzicht van de voucherrichtlijn. …

  Vanaf donderdag, 10/11/2022
 • Verenigingswerk

  Nieuwe fiscale regeling voor verenigingswerk

  U krijgt een overzicht van zowel de fiscale en sociale wetgeving van de…

  Vanaf donderdag, 10/11/2022
 • gaming

  De 3 tax shelters fiscaal toegelicht

  Nu de wetgever de tax shelter voor videospellen bijna op de rails heeft…

  Vanaf maandag, 14/11/2022
 • EU

  De praktische gevolgen van het multilateraal instrument

  In dit seminarie wordt het MLI besproken vanuit een Belgische invalshoek. Na…

  Vanaf maandag, 14/11/2022
 • FI

  Fiscale infoclub 3

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf maandag, 14/11/2022
 • Belastingparadijs

  Betalingen aan belastingparadijzen

  Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u de regeling toegelicht.…

  Vanaf dinsdag, 15/11/2022
 • eindejaarsverrichtingen

  Checklist optimalisatie vennootschap en topics eindejaarsverrichtingen

  FHS-Seminaries wil u een aantal tips en tricks meegeven zodat u de…

  Vanaf dinsdag, 15/11/2022
 • FIche

  Ficheverplichting: wanneer en hoe moet er een fiche worden opgesteld?

  Het seminarie wil een geactualiseerde stand van zaken opmaken van de…

  Vanaf maandag, 21/11/2022
 • fiscaal misbruik

  Welke transacties worden aanzien als fiscaal misbruik?

  Tijdens dit seminarie krijgt u gedetailleerde wijze een overzicht van de…

  Vanaf maandag, 21/11/2022
 • Voordelen

  Een nieuwe fiscale KMO-definitie (?) en KMO-voordelen anno 2022

  99% van de bedrijven in de Europese Unie zijn micro-, kleine of middelgrote…

  Vanaf dinsdag, 22/11/2022
 • VVPRbis

  Practicum VVPRbis-regeling

  Alle aspecten van de VVPRbis-regeling worden tijdens dit seminarie op een…

  Vanaf dinsdag, 22/11/2022
 • Co-housing

  De fiscale aspecten van co-housing en co-ouderschap toegelicht

  Onbetaalbare energieprijzen en stijgende huurprijzen hebben er mede toe…

  Vanaf donderdag, 24/11/2022
 • uitsluiting

  Uittreding en uitsluiting in de BV en de CV

  Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Zo ook in vennootschappen,…

  Vanaf donderdag, 24/11/2022
 • bitcoin

  Beleggingen in bitcoins en andere cryptomunten: update anno 2022

  Er wordt dieper ingegaan op de fiscale behandeling van bitcoins en andere…

  Vanaf maandag, 28/11/2022
 • aanpassing in meer en min

  Aanpassing in +/- van de begintoestand van de belastbare reserves

  U krijgt een overzicht van de verschillende mogelijkheden waarbij op…

  Vanaf maandag, 28/11/2022
 • Evenement

  Evenementen, onthaal, publiciteit en de fiscus

  Promotiecampagnes zoals evenementen, bedrijfsfeesten en -recepties,…

  Vanaf dinsdag, 29/11/2022
 • einde loopbaan

  Einde van mijn beroepsloopbaan

  Anno 2022 bedraagt een volledige beroepsloopbaan 42 jaar. Tijdens deze…

  Vanaf dinsdag, 29/11/2022
 • update

  Aanslag geheime commissielonen anno 2022: stand van zaken

  U krijgt een overzicht van de huidige stand van zaken van de bijzondere…

  Vanaf donderdag, 1/12/2022
 • Ontbinding

  Ontbinding en vereffening van een vennootschap

  Het totaalplaatje van de ontbinding en vereffening wordt in beeld gebracht,…

  Vanaf donderdag, 1/12/2022
 • splitsing

  Splitsingen van vennootschappen

  Splitsingen door overneming en splitsingen door oprichting van nieuwe…

  Vanaf maandag, 5/12/2022
 • errors

  De meest voorkomende btw-fouten toegelicht

  Iedereen kent het begrip “missen is menselijk”, maar de beroepsbeoefenaars…

  Vanaf maandag, 5/12/2022
 • OG

  'Reeks' Onroerend goed anno 2022

  De Fiscale Hogeschool organiseert een drieluik waarbij U een overzicht…

  Vanaf dinsdag, 6/12/2022
 • Onderzoek

  Fiscale visitatie, recht op privacy en het gegevensbeschermingsrecht

  U krijgt aan de hand van actuele casussen uit de rechtspraak een overzicht…

  Vanaf dinsdag, 6/12/2022
 • OG

  Belangrijkste recente ontwikkelingen inzake btw en onroerend goed

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van alle mogelijke gevallen…

  Vanaf dinsdag, 6/12/2022
 • OG

  Onroerend goed en registratierechten

  De belangrijkste recente ontwikkelingen in het registratierecht n.a.v. de…

  Vanaf donderdag, 8/12/2022
 • beleggingsverzekering

  Verzekerings- en beleggingsproducten: actualiteit

  Beleggingsverzekeringen genieten niet alleen van een gunstige roerende…

  Vanaf donderdag, 8/12/2022
 • Alarm

  De alarmbelprocedure onder het WVV

  Aan de hand van de nieuwe wetgeving, de standpunten in de rechtsleer en de…

  Vanaf maandag, 12/12/2022
 • update

  Vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffing anno 2022

  Dit seminarie biedt een overzicht en update anno 2022 over de vrijstelling…

  Vanaf maandag, 12/12/2022
 • boete

  Teveel betaalde btw door EU en niet EU ondernemingen

  Tal van Belgische ondernemingen die actief zijn in het buitenland, moeten…

  Vanaf dinsdag, 13/12/2022
 • btw

  Methodes van het werkelijk gebruik en het verhoudingsgetal

  U krijgt op praktische wijze (via cases) een overzicht van de aftrekregeling…

  Vanaf dinsdag, 13/12/2022
 • OG

  Onroerende goederen: aspecten van directe belastingen

  Aan de hand van cases krijgt u…

  Vanaf donderdag, 15/12/2022
 • Indiciaire taxatie

  De indiciaire taxatie: een stand van zaken

  In dit seminarie worden de algemene principes met betrek¬king tot indiciaire…

  Vanaf donderdag, 15/12/2022
 • Belgische artiest

  Het fiscaal statuut van de Belgische artiest

  We ontrafelen de problematiek van de fiscale behandeling van de…

  Vanaf maandag, 19/12/2022
 • update

  Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

  U krijgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de wetgeving…

  Vanaf maandag, 19/12/2022
 • Bw

  Nieuw goederenrecht: fiscale aandachtspunten en opportuniteiten

  Wie gebruik wil maken van constructies met zakelijke rechten, moet dus een…

  Vanaf dinsdag, 20/12/2022
 • Bezoldigingstechnieken

  De bezoldigingstheorie: ontwikkelingen anno 2022

  Sinds 2013 blaast Cassatie warm en koud en de rechtspraak van de…

  Vanaf dinsdag, 20/12/2022
 • Ven.R.

  Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht

  De deelnemers krijgen een becommentarieerd overzicht van de …

  Vanaf donderdag, 19/01/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 4

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf maandag, 23/01/2023
 • update

  Update en jaaroverzicht btw

  Er wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van…

  Vanaf donderdag, 26/01/2023
 • update

  Update jaaroverzicht lokale belastingen

  In deze update wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen…

  Vanaf dinsdag, 31/01/2023
 • BHH

  Update en jaaroverzicht boekhoud- en jaarrekeningrecht

  Dit webinar stelt de deelnemer in staat zijn of haar kennis inzake het …

  Vanaf dinsdag, 31/01/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 5

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf maandag, 13/02/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 6

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf maandag, 13/03/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 7

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf maandag, 15/05/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 8

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf maandag, 19/06/2023