Schenkingen in Vlaanderen: updateseminarie - E-SEMINARIE

De schenking is en blijft voor velen het paradepaard en het ideale instrument van de successieplanning. Het is een geliefkoosde en transparante techniek om het vermogen aan de volgende generatie door te geven en tegelijk een forse belastingbesparing te realiseren. 

Tijdens dit seminarie zal aandacht besteed worden aan de meest recente nieuwigheden en tendensen aangaande schenkingen en dit zowel op civielrechtelijk als op fiscaal vlak in Vlaanderen. 

Aan de hand van casestudies worden de meest recente nieuwigheden en tendensen aangaande de verschillende soorten schenkingen toegelicht,  en dit zowel op civielrechtelijk als op fiscaal vlak. 

Komen o.a. aan bod: 

 • Schenking van een levensverzekering/een verzekeringsbelegging;
 • Schenkingen in het sterfhuis; 
 • Inbreng onroerend goed in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking aan de kinderen; 
 • Schenking roerend goed via buitenlandse notaris; 
 • Onrechtstreekse schenking van aandelen op naam; 
 • Bijzondere aansprakelijkheidsregeling en de schenking binnen de verdachte periode van 3 jaar vóór het overlijden; 
 • Non-profitschenkingen; 
 • Schenking van deelbewijzen van een maatschap in volle eigendom op last van lijfrente; 
 • De rechtstreekse schenking bij onderhandse akte;
 • De “ik opa”-schenking;
 • De duo-schenking;
 • De uitbreng/overstap naar scheiding van goederen en de eenzijdige schenking (met fideicommissum de residuo);
 • De verkoop/verdeling gevolgd door de schenking van een vordering;
 • De schenking met fideicommissum de residuo;
 • De schenking en de  extraneïteitselementen.
   
Partner HCGB advocaten, Docent Universiteit Antwerpen
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 7/12/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 9/12/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib