Schenk- en erfbelasting bij rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning - E-SEMINARIE

In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van schenkings- en successierechten bij het gebruik van juridische entiteiten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschap, de Belgische en de buitenlandse stichting als doelvermogen, de stichting-administratiekantoor, de trust, en de private privak. Dit zijn allemaal juridische entiteiten die in het kader van vermogensplanning als controlestructuur rond financiële beleggingen, familiebedrijven, vastgoed, enz. worden aangewend.

Aan bod komen zowel de toepasselijke fiscale regels bij de oprichting van de juridische constructie, als het regime van de uitkering aan begunstigden en van de ontbinding. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt eveneens een korte balans opgemaakt en stilgestaan bij de manier waarop de kaaimantaks en de schenkings- en successierechten kunnen inwerken op eenzelfde situatie.
 

Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
wo 17/06/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB