Samenlevingsvormen: impact op het erfrecht en de Vlaamse erfbelasting

Tijdens dit seminarie wordt er dieper ingegaan op de erfrechtelijke en fiscale aspecten van de 3 verschillende samenlevingsvormen in België, nl. feitelijke samenwonen, wettelijk samenwonen en huwen. Hoewel er vaak wordt van uitgegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. 

In dit seminarie worden de knelpunten die zich bij elke samenlevingsvorm kunnen voordoen, ontrafeld en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. Aan de hand van verschillende casestudies wordt het onderscheid tussen de verschillende samenlevingsvormen toegelicht, zowel in het erfrecht als in de erfbelasting. 

Feitelijk samenwonenden worden in Vlaanderen vanaf een jaar samenwonen (en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding) op het vlak van de erfbelasting gelijkgesteld met gehuwden. Maar in tegenstelling tot gehuwden en wettelijk samenwonenden erven feitelijk samenwonenden krachtens de wet nog steeds niets van elkaar. In dit seminarie wordt nagegaan over welke mogelijkheden feitelijk samenwonenden beschikken om hun erfenis te organiseren. Hierbij komen onder meer aan bod: het testament, het beding van aanwas, de schenking, …

In tegenstelling tot de feitelijke samenwonenden hebben wettelijk samenwonenden ingevolge de Wet van 18 mei 2007 een “wettelijk erfrecht”, dat inhoudt dat de langstlevende partner het vruchtgebruik ontvangt van de gezinswoning en de inboedel. Dat erfrecht is niet alleen beperkt maar zelfs niet reservatair. 

Tot slot kan er ook geopteerd worden om te huwen. De keuze voor een bepaald huwelijkscontract heeft een invloed op de latere samenstelling van de nalatenschap van de overledene en dus ook op de erfbelasting die daarop later verschuldigd zullen zijn. Het is bijgevolg belangrijk te weten welke soorten huwelijkscontracten bestaan en welke vermogensregelingen daarin kunnen worden opgenomen. Hierbij wordt eerst een analyse gemaakt van de burgerrechtelijke aspecten van de gemeenschapsstelsels en van de stelsels van scheiding van goederen, om vervolgens een aantal planningstechnieken (zowel met effect bij leven als met effect na de dood) voor te stellen, geïllustreerd met cijfervoorbeelden om de theorie te concretiseren.

O.m. de volgende vragen komen aan bod tijdens het seminarie: 

 • Welke relevantie heeft de samenlevingsvorm wanneer men de partner maximaal wil bevoordelen?
 • Is het ene huwelijksstelsel fiscaal interessanter dan het andere?
 • Kan de procedure vereffening-verdeling worden gestart tussen een kind en de langstlevende partner?
 • Biedt het huwelijk meer opportuniteiten wanneer men één van de kinderen wil bevoordelen ten nadele van een andere kind?
 • Is een schenking aan de echtgenoot veiliger dan een schenking aan de samenwonende partner?
 • Zijn er aandachtspunten voor de aangifte nalatenschap wanneer de partners een gezamenlijke bankrekening hebben? 

Niet alleen de recente evoluties in de rechtspraak en rechtsleer worden toegelicht, ook wordt aandacht besteed aan de standpunten van de fiscale administratie.

Het seminarie is bestemd voor deelnemers die reeds een voldoende basiskennis bezitten van erfrecht, successierecht en vermogensrecht. 
 

Advocaat Huber Crommen Geelhand Barbaix, Gastprofessor Universiteit Hasselt
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 19/06/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 19/06/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 21/06/2023 - vr 21/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib