Samen een woning kopen: een soms onverwacht juridisch kluwen

Dat twee personen samen een woning aankopen, komt dagelijks voor. De beslissing tot aankoop is soms echter één van de makkelijkere aspecten van het volledige traject. Er wordt door de kopers niet altijd (tijdig) stilgestaan bij de juridische implicaties van een gezamenlijke aankoop of simpelweg bij de structurering van de transactie. Zo kan de situatie sterk verschillen naargelang men feitelijk of wettelijk samenwoont ofwel gehuwd is. Daarnaast zijn er tal van andere elementen die een rol kunnen spelen in de aankooptransactie en waaraan de kopers de nodige aandacht aan moeten besteden. 

Het is als feitelijk samenwonende, wettelijk samenwonende of gehuwde persoon niet altijd even simpel om samen een woning aan te kopen. De eenvoudigste situatie is degene waarin beide partners evenveel eigendomsrechten aankopen van het woonhuis en deze aankoop ook gelijk financieren. We leven op heden echter niet in een eenvoudige wereld en dit geldt ook voor de aankoop van een woning. Veelal zijn er elementen voorhanden waardoor de eenvoudigste situatie praktisch niet haalbaar is. Soms is bijvoorbeeld de financiële situatie van de ene partner al wat beter dan de andere, werd er een stuk grond geschonken door de (groot)ouders aan één van de partners, werd er een geldsom geschonken door de (groot)ouders aan één van de partners, gaat slechts één van de partners een lening aan, … Het is juist op dat moment, wanneer men afwijkt van de eenvoudigste situatie, dat de kopers nood hebben aan goed en helder advies om  hun situatie zo te regelen dat deze het dichtst aansluit bij hun wensen.

Tijdens het seminarie worden zowel de burgerrechtelijke als de fiscaalrechtelijke (indirecte belastingen) aspecten van de gezamenlijke aankoop van een woning toegelicht.

Er wordt in eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen de situatie van de gehuwde, de feitelijke samenwonende en de wettelijk samenwonende partners. Binnen deze categorieën worden vervolgens allemaal praktijkvoorbeelden gegeven van situaties die zich regelmatig voordoen bij de aankoop van een woning. Binnen elk van deze situaties wordt vervolgens een antwoord aangereikt van hoe men er mee kan omgaan. 
 

Notarieel jurist Berquin Notarissen
Kandidaat-notaris bij Berquin Notarissen
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 22/11/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 24/11/2021 - zo 24/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib