Registratierechten en registratiebelasting

Verschillende akten of geschriften moeten verplicht aan de fiscale administratie voorgelegd worden. De administratie neemt op één of andere (voorgeschreven) wijze officieel nota van het bestaan van die akten of geschriften; er vindt een registratie plaats in een officieel register of op een toegelaten informatiedrager.

Naar aanleiding van deze formaliteit wordt het registratierecht geheven. De meest bekende handelingen die aanleiding geven tot de heffing van een registratierecht zijn de verkopen van onroerende goederen, de schenking van onroerende en roerende goederen en de inbreng van geld of goederen in een vennootschap.

Van al deze (en ook andere) akten en geschriften wordt telkens onderzocht onder welke voorwaarden de registratieformaliteit en de betaling van de rechten verplicht is, op welke waarde de rechten geheven worden en tegen welk tarief. Ook de procedureregels inzake registratierechten krijgen de nodige aandacht en vooral de procedure om in bepaalde gevallen teruggave te krijgen van de geheven rechten.

 

Docent

Ere-Notaris, Prof. KU Leuven en FHS