Procedure tot vermijding of verkorting van fiscale geschillen - E-SEMINARIE

De lessencyclus over fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, toch ruim informeren over de fiscale procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1.000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

De overheid heeft zelf twee diensten in het leven geroepen die een fiscaal geschil kunnen vermijden (Dienst Voorafgaande beslissingen) of kunnen verkorten (Bemiddelingsdienst).

Twee topambtenaren lichten de werking van deze beide diensten toe.

Fiscale bemiddelingsdienst: wanneer kan deze dienst optreden? Voor welke belasting? Hoe moet een aanvraag ingediend worden? Wat volgt er na de aanvraag?

Dienst Voorafgaande beslissingen: bevoegdheid van de dienst? Hoe een aanvraag indienen? De informele pre-ruling procedure. De juridische waarde van een ruling.

Collegelid Fiscale Bemiddelingsdienst FOD Financiën, Gastdocent FHS
Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen, FOD Financiën, Prof. FHS
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
do 29/04 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.