Prijzen

Deelnameprijs: € 1.150

Fiscale Hogeschool is door de Vlaamse Overheid erkend als opleidingsverstrekker onder de pijler "opleiding" (erkenningsnummer : DV.O104881).  De verstrekte opleidingen komen bijgevolg in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille.

Financiële tussenkomsten

De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van