Praktijkdag “Actualia onroerend goed fiscaliteit” - E-SEMINARIE

Tijdens deze praktijkdag worden  verschillende thema’s van de onroerend goed fiscaliteit behandeld.

Elke sessie of thema behandelt de meest actuele nieuwigheden en biedt oplossingen voor problemen uit de praktijk. Doel van dit seminarie is u op praktijkgerichte wijze een overzicht te bieden van de huidige problemen, mogelijkheden en tendensen m.b.t. de onroerend goed fiscaliteit.

De deelnemers kiezen 3 onderwerpen uit 5 verschillende mogelijkheden die real time aangeboden worden. De sessies duren telkens 1u30.  Van de overige 3 sessies ontvangt u een opnamelink, zodat u alle 5 de opnames achteraf kan bekijken.

 

1. Einde van een opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik (Philippe Salens)

We beginnen het seminarie met een korte analyse van het fiscaal concept “voordeel van alle aard” en zullen daaruit afleiden dat er geen voordeel van alle aard kan voorliggen wanneer een werknemer of bedrijfsleider zich verrijkt ten gevolge van het gemeen recht.

Vervolgens onderzoeken we hoe de vergoeding bij het einde van het vruchtgebruik, het recht van erfpacht en het recht van opstal gemeenrechtelijk bepaald wordt en bekijken we hoe de fiscale rechtspraak dit toepast. We zullen concluderen dat de lege lata verdedigd kan worden en de lege ferenda waarschijnlijk voorzien zal worden dat de vergoeding ongeacht de aard van het zakelijk recht gelijk is aan de verarming die in hoofde van de titularis van het zakelijk recht optreedt bij het (al dan niet vervroegd) beëindigen van het zakelijk recht.

Deze verarming treedt dan op doordat de titularis van het zakelijk recht niet het normale gebruik / genot van zijn investeringen heeft kunnen genieten. We reiken ook een methode aan op basis waarvan deze verarming cq. vergoeding kan begroot worden. 

 

2. Onroerend goed en btw (Jurgen Opreel)

De btw-regels in het onroerende landschap werden vanaf 2019 ingrijpend gewijzigd. Een vereenvoudiging voor ondernemingen die bv. louter kantoorruimtes verhuren. Maar door verschillende ‘compenserende’ maatregelen (zoals de verplichte btw-heffing op verhuur op korte termijn) zijn de regels bij de terbeschikkingstelling van onroerend goed voor heel wat btw-plichtigen aanzienlijk complexer geworden.

Ook de herzieningsregels werden aangepast en de fiscus publiceerde bijna een jaar na de invoering van de nieuwe regels zijn FAQ over de herzieningen.

Naast die nieuwe regels voor onroerende verhuur, paste de fiscus ook zijn administratieve standpunten inzake de terbeschikkingstelling van onroerend goed aan. Daarbij houdt hij ook rekening met rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, wat de zaken er dus niet eenvoudiger op maakt.

Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van al deze gewijzigd regels met betrekking tot de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, aangevuld met tal van praktijkgevallen.

 

3. OV en het KI van machines en gebouwen: gisteren, vandaag en morgen (Stephan Janssens)

Onroerende voorheffing en kadastraal inkomen:

  • Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest hield grote kuis in zijn regelgeving. Het Vlaams Gewest vereenvoudigt de inspraak van gemeenten in de OV. Inspireren de gewesten elkaar ?
  • Ondertussen blijft het KI de grondslag van onroerende voorheffing. Kent u uw rechten bij de vaststelling van het KI ?
  • Zijn OV en KI nog van deze tijd ? Is deze vermogensbelasting op onroerende eigendom niet toe aan een grondige herziening ? De digitalisering van het kadaster en het voortschrijdend gebruik van datamining bieden de mogelijkheid om de heffing van OV op een andere leest te schoeien.
     

4.Woonfiscaliteit en de impact van het vermogensrecht (Maurice De Mey)

Het huwelijksvermogensrecht speelt een belangrijke rol in de aangifte en de belastbaarheid van de onroerende inkomsten. Ook bij het aangaan van een woningkrediet of een krediet voor een ander onroerend goed speelt het huwelijksvermogensrecht mee.

Andere vragen zoals het gebruik door één echtgenoot van een onroerend goed dat eigendom is van één of van beide echtgenoten zullen in dit seminarie een antwoord krijgen. Ook de verhuur van een onroerend goed aan de vennootschap van de andere echtgenoot heeft zo zijn fiscale gevolgen die onderzocht zullen worden.

 

5. Onroerende leasing en directe belastingen (Philippe Hinnekens)

In deze sessie wordt nader ingegaan op de boekhoudrechtelijke verwerking van leasingverrichtingen m.b.t. vastgoed, alsook op de gevolgen inzake vennootschapsbelasting voor de betrokken partijen

Er wordt daarbij ook aandacht besteed aan bijzonder gevallen van gebruik van onroerende leasing, zoals ‘sale & lease back” verrichtingen en de toekenning van een onroerende lease door een natuurlijke persoon. 

Ook de vraag naar de mogelijke kwalificatie als fiscaal misbruik komt aan bod.
 

 

Sprekers
Belastingconsulent, Prof. FHS
Advocaat DLA Piper
Managing Partner De btw-lijn, lector KHLeuven
Knowledge manager Loyens & Loeff
Senior Counselor EY Tax Consultants
Prijs:
€ 200

Elke sessie duurt 1,5 uur.

do 3/12/2020 | 13:30 - 18:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 7/12/2020 - vr 5/02/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.