Practicum rechtspersonenbelasting: toelichting van het aangifteformulier Aj. 2023

Dit seminarie maakt deel uit van een reeks: 

Wenst u een volledig overzicht te krijgen, schrijf u dan in voor het drieluik aan het voordelig tarief van 350 euro. Indien u echter interesse heeft in één bepaald onderdeel van het drieluik, dan kan u zich ook afzonderlijk inschrijven voor dat desbetreffend seminarie.

 

Om de beroepsbeoefenaar een helpende hand te bieden qua interpretatie van de nieuwigheden in de fiscale aangifte RPB richt de Fiscale Hogeschool een nieuw seminarie in waarbij het nieuwe aangifteformulier op een praktijkgerichte wijze wordt overlopen.

Doelstelling van het practicum is de taxatieregels in de rechtspersonenbelasting aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten. Op die wijze worden de gunstige en de minder gunstige effecten van de nieuwigheden optimaal duidelijk gemaakt.

De praktische voorbeelden en oefeningen hebben zowel betrekking op evoluties in de wetgeving, de nieuwe standpunten in circulaires en parlementaire vragen en de nieuwe inzichten van de rechtspraak. Daarbij komen o.a. aan bod: 

 • Wanneer moet ik een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen?
 • Welke inkomsten moeten aangegeven worden in de aangifte in de rechtspersonenbelasting? 
 • Hoeveel bedraagt het tarief van de rechtspersonenbelasting?
 • Welke zijn de meest voorkomende fouten bij het invullen van de aangifte in de rechtspersonenbelasting? 
 • Zijn de regels inzake het bepalen van het voordeel van alle aard ook van toepassing in de rechtspersonenbelasting? 
 • Hoe worden huurinkomsten belast?
 • Hoe worden roerende inkomsten belast? Bestaat er überhaupt een aangifteplicht? 
 • Bestaat er in de rechtspersonenbelasting een aftrekbeperking inzake beroepskosten?
 • Wat zijn de gevolgen bij niet-aangifte of onvolledige aangifte? 
 • Welke bijlagen moeten er bij het aangifteformulier gevoegd worden? 
 • Wat als ik geen belastbare inkomsten heb? Moet er dan een aangifteformulier ingediend worden? 
 • Wat als mijn vzw niet langer actief is? Moet er dan een aangifteformulier ingevuld worden?

Tenslotte belichten we de verplichtingen m.b.t. de opmaak van fiscale fiches (de zgn fiche 281.50). 

Een niet te missen seminarie voor elke beroepsbeoefenaar!
 

Directeur FHS en FHS-Seminaries, Docent Odisee en Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 23/05/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 23/05/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 25/05/2023 - za 25/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib