Practicum belasting niet-inwoners – natuurlijke personen: toelichting van het aangifteformulier Aj. 2024

Natuurlijke personen die in het buitenland zijn gevestigd kunnen aan Belgische belasting onderworpen zijn als ze in België (beroeps)activiteiten uitoefenen of er onroerend goed bezitten. 

Om de beroepsbeoefenaar een helpende hand te bieden qua interpretatie van de nieuwigheden in de fiscale aangifte BNI-natuurlijke personen richt de Fiscale Hogeschool een nieuw seminarie in waarbij het nieuwe aangifteformulier op een praktijkgerichte wijze wordt overlopen.

In dit seminarie staat de aangifte in de belasting niet-inwoners centraal. De verschillende rubrieken van de aangifte worden achtereenvolgens besproken. De formele wijzigingen aan de aangifte worden telkens aangeduid. Maar daarnaast wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de inhoudelijke wijzigingen die de BNI-natuurlijke personen heeft ondergaan en die van belang zijn om op een correcte wijze de aangifte in te vullen. 

Doelstelling van het practicum is de taxatieregels in de belasting niet-inwoner aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten. Op die wijze worden de gunstige en de minder gunstige effecten van de nieuwigheden optimaal duidelijk gemaakt.

De praktische voorbeelden en oefeningen hebben zowel betrekking op evoluties in de wetgeving, de nieuwe standpunten in circulaires en parlementaire vragen en de nieuwe inzichten van de rechtspraak. Daarbij komen o.a. aan bod: 

 • Wie is aan de belasting niet-inwoners onderworpen?
 • Bestaan er uitzonderingen op de verplichting tot het indienen van het aangifteformulier? 
 • Welke categorieën van niet-inwoners zijn er en wat is het belang ervan?
 • Hoe een belastingformulier bekomen?
 • Wanneer is België heffingsbevoegd? Welke aanknopingspunten zijn doorslaggevend?
 • Welke inkomsten zijn belastbaar in België?
 • Zijn interesten van hypothecaire leningen voor onroerend goed dat in België werd aangekocht aftrekbaar? 
 • Onder welke voorwaarden kan het betaald onderhoudsgeld in de aangifte worden vermeldt? Moet er een inkomensverklaring worden opgemaakt?  
 • Hoe moet het belastbaar inkomen worden berekend?
 • Bestaat er een gevaar voor dubbele taxatie?
 • Hoe moet een dubbelbelastingverdrag concreet worden toegepast?
 • Wanneer moet het aangifteformulier worden ingediend? Wat zijn de gevolgen als de aangifte niet wordt ingediend binnen de vereiste termijn? 
 • Welke bijlagen moeten er bij het aangifteformulier gevoegd worden? Moet er een formulier 270 MLH worden ingediend?

Een niet te missen seminarie voor elke beroepsbeoefenaar!

Partner, People Services, KPMG Tax, Legal & Accountancy
Prijs:
€ 165

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 24/09/2024 | 10:00 - 12:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 24/09/2024 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 26/09/2024 - do 26/09/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BNI