Personenbelasting en voorheffingen (inclusief practicum)

Deze uitgebreide cursus wordt gespreid over de twee academiejaren en behandelt het fiscaal regime van de verschillende inkomsten van een natuurlijk persoon. 

De verschillende inkomsten zijn: de inkomsten van onroerende goederen, van kapitalen en roerende goederen, van een beroepswerkzaamheid (als zelfstandige, als werknemer of als bedrijfsleider) en van bepaalde zogenaamde ‘diverse’ inkomsten. Telkens wordt veel aandacht besteed aan de belastbare en de vrijgestelde inkomsten en aan de aftrekbare kosten.


Bij de vaststelling van de verschuldigde belasting wordt rekening gehouden met de persoonlijke status
van de belastingplichtige: is hij alleenstaande, gehuwd of samenwonend? 

De cursus personenbelasting belicht de fiscale gevolgen van deze verschillende samenlevingsvormen. Op de verschuldigde personenbelasting maar ook op de andere inkomstenbelastingen moet de belastingplichtige tijdens het jaar waarin hij de belastbare inkomsten verkrijgt een voorschot betalen aan de Schatkist. De bespreking van de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op deze voorschotten of voorheffingen maakt deel uit van de cursus Personenbelasting.


Bij deze cursus hoort in beide jaren een practicum waarin oefeningen worden gemaakt op de geziene leerstof.
In een aparte module van deze cursus wordt onderzocht in welke mate natuurlijke personen die hun fiscale
woonplaats niet in België hebben belasting verschuldigd zijn op inkomsten die zij in België behalen.

 

Docenten

Hoofdredacteur Belastinggids, Tax adviseur Liantis, Prof. FHS
Belastingconsulent, Prof. FHS
Senior Tax Manager BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen, FOD Financiën, Prof. FHS