Personenbelasting aanslagjaar 2021 - practicum - E-SEMINARIE


Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de personenbelasting aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten. Op die wijze worden de gunstige en de minder gunstige effecten van de nieuwigheden optimaal duidelijk gemaakt.

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • De carry-back regeling;
 • De vrijstelling van dividenden, recuperatie van de roerende voorheffing al dan niet in combinatie met het FBB;
 • De hypotheekoverdracht in Vlaanderen;
 • De gedeeltelijk vervroegde terugbetaling van de hypothecaire lening;
 • De intreding in een onroerend goed en bestaande hypothecaire lening;
 • De vergelijking buitenlands onroerend goed aj. 2021 versus aj. 2022;
 • De belastingvrije som voor kinderen, de berekening van de netto bestaansmiddelen;
 • De belastingvermindering voor (tijdelijke) werkloosheid;
 • De nieuwe autofiscaliteit;
 • Kosten voor kinderopvang;
 • ...
   

Klik hier voor een fragment uit het seminarie. 

Belastingconsulent, Prof. FHS
Senior Tax Manager BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 17/05/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 20/05 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib